SBB Cargo E 484.005 SR in Venlo

Op woensdag 31 augustus 2005 stond de SBB Cargo in Venlo te wachten op verder transport richting Zwitserland.

De loc is afgelopen weken uitvoerig getest op de in aanbouw zijnde Betuwelijn..

Meer informatie over de testen zie onder aan deze bladzijde.

 

 

Foto's  ©Gérard Drost

Klik op de foto voor een vergroting

Op het kopspoor bij de overweg Vierpaardjes stond op woensdag de

SBB E 484.005 SR

Bordje spreekt voor zich ...
Links de rangerende 6444
 
 
Donderdag morgen nog even terug gegaan om de loc van de andere zijde te fotograferen.

Een doorkijk dwars over de overweg Vierpaardjes.

Inmiddels was er een 155er bij gekomen
Tot slot een close-up

 

Hier de loc in actie op de Betuwelijn op 22 augustus 2005 ter hoogte van Hardinxveld, samen met de Railion 189 013-6

 

Voor meer informatie, zie onderstaande tekst.

Met dank aan Hans den Toom

 

 

Foto: ©Hans den Toom

De beide testtreinen (elk bestaand uit 25 kV loc + meetrijtuig + 64**) staan hier in afwachting van aanvang proefbedrijf opgestald (zowaar in line-up)

De loc of beter gezegd beide loc's (ook nog een 189-er van Raillion) zijn gebruikt om een groot aantal testen uit te voeren om de functionaliteit van de Betuweroute te controleren en te bevestigen. Daarvoor is een testtrace ingericht op de Betuweroute tussen Sliedrecht - Gorinchem. Belangrijkste onderdeel van alle testen is het vaststellen of en hoe de verschillende nieuwe systemen (25 kV, ERTMS/ECTS) functioneren en of de nieuwe en bestaande systemen (1500 volt, GSM-R, ATB etc) elkaar mogelijke verstoren/beinvloeden. Met name voor het testen dit laatste is het tracedeel Sliedrecht - Gorinchem zeer geschikt omdat op meerdere plaatsen de Betuweroute direct naast de Betuwelijn ligt. Er zijn dan ook meerdere testen uitgevoerd door gelijktijdig loc's met meetrijtuigen op zowel de Betuwelijn als op de Betuweroute naast elkaar op te laten rijden, remmen, optrekken e.d. Alle testen vonden in de avond/nacht plaats. In de week van 21-08-2005 was hierdoor vanaf 21:00 geen reizigersvervoer mogelijk op de Betuwelijn en werden bussen ingezet

 

top