IJzeren Rijn Actueel Januari 2007

 

Publicaties in Dagblad de Limburger:

5 januari: Nieuw bezwaar tegen herstel van spoorlijn

6 januari: Provincie stemt in met herstel stuk IJzeren Rijn

16 januari: Verbazing over start werkzaamheden aan IJzeren Rijn

17 januari: Debat IJzeren Rijn uitgesteld

19 januari: Procedure spoortracé Budel-Weert moet mogelijk opnieuw

20 januari: ‘Minister moet ProRail tot de orde roepen’

23 januari: Kamer: geen treinverkeer Budel-Weert

24 januari: Vervoerder dreigt ProRail met claim bij vertraging spoor

25 januari: ProRail mag van minister doorgaan met werk aan spoor

 

 

Nieuw bezwaar tegen herstel van spoorlijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - De stichting Milieufederatie Limburg vindt dat het college van Gedeputeerde Staten van Limburg niet bevoegd is om een besluit te nemen over de vergunningaanvraag van ProRail voor een ontheffing van de Natuurbeschermingswet.

ProRail heeft die ontheffing nodig om het stukje IJzeren Rijn tussen Weert en Budel te mogen opknappen. Volgens de Milieufederatie mag alleen de minister van Landbouw, Natuurbehoud en Voedselvoorziening een besluit nemen over het verzoek.

De geplande opknapbeurt van het zeven kilometer lange spoorvak is volgens de Milieufederatie immers niet los te zien van de discussies over het opnieuw in gebruik nemen van het historisch tracé van de IJzeren Rijn, vindt de organisatie. En de uiteindelijke beslissing daarover is een zaak van de rijksoverheid.

Los van dit juridische aspect heeft de Milieufederatie ook om milieuredenen bezwaar tegen de opknapbeurt. De heringebruikname van het stukje spoor zal in het gebied Budeler en Weerterbergen leiden tot een achteruitgang van de vogelstand van nachtzwaluw en boomleeuwerik. De Milieufederatie verwijst daarvoor naar onderzoeken die in het kader van de Trajectnota/Mer zijn gedaan.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 5 januari 2007

 

Top

 

 

 

Provincie stemt in met herstel stuk IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - Spoorwegbeheerder ProRail mag van het Limburgs provinciebestuur beginnen met een opknapbeurt van het stukje IJzeren Rijn tussen Weert en Budel. Het college van GS heeft het bedrijf een ontheffing verleend van de natuurbeschermingswet.

De bezwaren die de Stichting Milieufederatie Limburg daartegen had ingebracht, zijn door het provinciebestuur afgewezen. De Milieufederatie legt zich niet neer bij dat besluit en stapt naar de Raad van State, zo liet een woordvoerder van de stichting gisteren weten.

De stichting zal ook naar de bestuursrechter stappen om een voorlopige voorziening aan te vragen. Via die procedure wil de stichting de mogelijkheid krijgen om de werkzaamheden aan het spoorvak alsnog te kunnen stopzetten.

ProRail wil half januari beginnen met het opknappen van het stukje spoor met een lengte van zeven kilometer. De ingreep is nodig om de spoorlijn geschikt te maken voor goederenvervoer.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger zaterdag 6 januari 2007

 

Top

 

 

Verbazing over start werkzaamheden aan IJzeren Rijn

DOOR BERT HAMMES

 

ProRail is gisteren gestart met het opknappen van het stukje IJzeren Rijn tussen Budel en Weert.

foto: Peter Wijnands

WEERT/BUDEL - Spoorwegbeheerder ProRail heeft gisteren een begin gemaakt met de opknapbeurt van het stukje IJzeren Rijn tussen Budel en Weert. ProRail wacht niet op de uitkomst van twee rechtszaken die de Milieufederatie heeft aangespannen tegen de spoorwegbeheerder en die deze week dienen.

De werkzaamheden zijn gisterochtend begonnen op de spoorlijn bij Budel-Schoot. Met behulp van een rijdende werktrein worden in het zeven kilometer lange spoorvak de rails, de bielzen en het spoorgrind vervangen.

Behalve het spoorvak worden ook de overwegen Heuvelweg en Landpad in de buurt van vakantiepark De Weerterbergen vernieuwd. De werkzaamheden duren tot en met 5 maart. De stichting Milieufederatie Limburg is verbaasd dat ProRail is begonnen met de opknapbeurt van de spoorlijn. Zij vraagt zich af waarom het bedrijf niet heeft gewacht op de uitkomst van de twee rechtszaken. “ProRail begeeft zich op glad ijs door nu al te beginnen”, vindt woordvoerder Toine Wuts van de Milieufederatie. “Als één van de twee rechters ons in het gelijk stelt, moeten de werkzaamheden worden stop gelegd.” Woordvoerster Renske Altink van ProRail verwacht geen problemen. “Er valt weinig af te wachten. Wij hebben alle vergunningen en ontheffingen. Dus waarom zouden we op die procedures wachten? En als de rechter zegt dat we moeten stoppen, dan stoppen we.”

Donderdag buigt de Raad van State in Don Haag zich over een verzoek van de Milieufederatie om de werkzaamheden stop te leggen. De Milieufederatie vindt dat niet het Limburgs provinciebestuur, maar uitsluitend de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselvoorziening (LNV) bevoegd is om ProRail een ontheffing van de Natuurbeschermingswet te geven. Vrijdag dient bij de rechtbank in Maastricht ook een verzoek tot opschorten van de werkzaamheden aan het spoor. Dit verzoek van de Milieufederatie heeft te maken met de ontheffing van de Flora- en Faunawet, die ProRail heeft gekregen van het ministerie van LNV. De Milieufederatie heeft bij het ministerie bezwaar gemaakt tegen het verlenen van die ontheffing. Volgens haar mag ProRail pas met de opknapbeurt van het spoorvak beginnen als dat bezwaar is afgehandeld. Verder heeft de Milieufederatie de rechter ook gevraagd om handhavend op te treden tegen ProRail. De spoorwegbeheerder heeft volgens de milieugroepering nagelaten om speciale ontheffingen aan te vragen in verband met aantasting van het leefgebied van de nachtzwaluw, de boomleeuwerik en de zandhagedis.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger dinsdag 16 januari 2007

 

Top

 

Debat IJzeren Rijn uitgesteld

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - Het tweede politieke debat dat maandag in Weert zou worden gehouden over do IJzeren Rijn is uitgesteld. Dat gebeurt op verzoek van de Tweede Kamerleden die aan het debat zouden meedoen.

Zij willen de schriftelijke vragenronde afwachten tussen de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Karla Peijs, laat CDA-Kamerlid Jos Hessels weten. Het nieuwe debat was een idee van D66-Kamerkandidaat Paul Wessels. Hij opperde tijdens de eerste discussieavond in Weert dat de partijen na de Kamerverkiezingen terug zouden moeten komen om hun beloftes nog eens uit te spreken. Het idee werd meteen omarmd door de vijf andere partijen (CDA, VVD, GroenLinks, SP PvdA) die een Kamerkandidaat naar Weert hadden gestuurd.

Volgens Hessels zouden de Kamerleden maandag voor de bühne wel een debat kunnen houden, maar zou het te weinig toevoegen.

Woordvoerder Toine Wuts van de Milieufederatie Limburg is verbolgen over het gecancelde debat. Hij vindt het kwalijk dat de Kamerleden in de aanloop naar de verkiezingen zich blijkbaar wel konden druk maken over de IJzeren Rijn, maar het onderwerp nu ineens niet meer belangrijk lijkt te zijn.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 17 januari 2007

 

Top

 

 

 

Procedure spoortracé Budel-Weert moet mogelijk opnieuw

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT/BUDEL - De procedure over de natuurbeschermingsvergunning voor de werkzaamheden aan het stukje IJzeren Rijn tussen Budel en Weert moet mogelijk helemaal opnieuw worden gevoerd. ProRail zal in dat geval de werkzaamheden aan het spoorvak over twee weken moeten stepleggen.

Dat bleek gisteren bij de Raad van State in Den Haag. De rechter boog zich daar over een verzoek van de Milieufederatie Limburg om de werkzaamheden aan het spoor stop te leggen. Volgens de federatie is niet de provincie Limburg maar minister Veerman van LNV bevoegd tot het afgeven van de vergunning.

Zonder deze vergunning kon ProRail begin deze week niet mogen beginnen met de onderhoudswerkzaamheden aan het historische tracé. De Milieufederatie Limburg heeft als belangrijkste argument voor haar stelling aangevoerd dat het gaat om werkzaamheden aan een spoortracé dat zich uitstrekt over twee provincies en dat het gaat om een belangrijk infrastructureel project.

De rechter vroeg beide partijen of zij het er mee eens waren dat de bevoegdheid voor het verlenen van de vergunning bij de minister ligt en niet bij het provinciebestuur.

Omdat zowel ProRail als de Milieufederatie Limburg hebben aangegeven zich bij het oordeel van de rechter neer te leggen, is de kans groot dat de procedure helemaal opnieuw moet. De werkzaamheden aan het spoorvak moeten dan over twee weken, als de rechter uitspraak doet, meteen worden stop gelegd.

Welke gevolgen dat heeft voor de opknapbeurt van het zeven kilometer lange stuk spoorlijn, was gisteren niet duidelijk. Het kan best zijn dat die werkzaamheden over twee weken al nagenoeg zijn afgerond. En dan heeft een eventueel besluit om de procedure voor de vergunning opnieuw te doorlopen slechts een formele betekenis. ProRail heeft gisteren in Den Haag gesteld dat de overschrijding van de provinciegrenzen geen betekenis heeft omdat de spoorlijn er al ligt. Hij wordt immers alleen opgeknapt.

De natuurbeschermingsvergunning is niet alleen van belang voor het uitvoeren van onderhoud maar ook voor het gebruik van het goederenspoor. ProRail stelt dat straks over de lijn slechts twee treinen per dag van goederenvervoerder DLC zullen rijden van Hamont naar Nedcar in Born. Maar de Milieufederatie Limburg vreest met de gemeentebesturen van Weert en Cranendonck dat het opknappen van het tracé een eerste aanzet is voor de omstreden reactivering van het historisch tracé van de IJzeren Rijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 19 januari 2007

 

Top

 

 

 

‘Minister moet ProRail tot de orde roepen’

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT/BUDEL - De Stichting Milieufederatie Limburg is laaiend op spoorwegbeheerder ProRail omdat dit bedrijf gisteren een uitspraak van de Raad van State naast zich heeft neergelegd.

ProRail ging gisteren gewoon door met de opknapbeurt van het stukje IJzeren Rijn tussen Budel en Weert terwijl de Raad van State ‘s morgens de vergunning van de Natuurbeschermingswet voor die werkzaamheden had vernietigd.

Terwijl de milieufederatie ervan uitging dat de werkzaamheden meteen zouden worden stilgelegd, liet een woordvoerder van ProRail gisteren weten dat het opknappen van het stukje spoor gewoon doorgaat. “We gaan door tot de rechter ons gebiedt te stoppen” zei André de Waard van ProRail.

Woordvoerder Toine Wuts van de milieufederatie kondigde gisteren aan dat de natuurorganisatie minister Veerman van LNV gaat vragen om ProRail tot de orde te roepen. “We hebben al een verzoek tot handhaving ingediend”, aldus Wuts.

Woordvoerder De Waard van ProRail bevestigde dat de opknapbeurt van het zeven kilometer lange stuk spoorlijn tussen Budel en Weert zo goed als afgerond is.

ProRail wil koste wat kost dat de opknapbeurt van het stukje spoor voor 1 maart klaar is. Vanaf die datum wil de Belgische vervoerder Dillen LeJeune & Co (DLC) via Budel en Weert goederentreinen tussen Antwerpen en Nedcar bij Born laten rijden. De bestuursrechter in Maastricht behandelde gisteren een verzoek van de milieufederatie om de ontheffing van de Flora en Faunawet te schorsen die het ministerie van LNV aan ProRail heeft verleend. De federatie vindt dat de minister eerst haar bezwaar had moeten behandelen, voordat hij de ontheffing verleende. De rechter wees een verzoek om onmiddellijk uitspraak te doen af. Die uitspraak komt pas komende woensdag.

Gedeputeerde Math Vestjens (VVD, Verkeer) verwijt de gemeente Weert dat ze in de zaak van de heringebruikname van de IJzeren Rijn te veel op een ramkoers zitten. Hij zei dit gisteren in een vergadering van de Statencommissie verkeer, Water en Milieu. “Wij zijn ook tegen reactivering van die spoorweg. maar dat ontslaat je niet van de plicht om na te denken over dat wat er gebeurt als er toch een onherroepelijk besluit komt. Weert stelt zich veel te dwars op. Terwijl je met overleg vaak veel meer kunt bereiken.”

Volgens Vestjens is ook de boodschap van Weert niet altijd even helder. “Ze bieden een petitie aan, waar wat in staat, waar ze een jaar later weer op terug komen.” De opstelling van weert zit Vestjens dwars. “Ik kan geen andere houding afdwingen, anders had ik dat zeker gedaan.”

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger zaterdag 20 januari 2007

 

Top

 

Kamer: geen treinverkeer Budel-Weert

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT/ROERMOND - Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het stukje IJzeren Rijn tussen Budel en Weert  komend voorjaar niet in gebruik mag worden genomen door goederentreinen van de Belgische  vervoerder Dillen & Le Jeune Cargo (DLC).

De fractiespecialisten Hessels (CDA), Roefs (PvdA) en Lempens (SP) zijn het met het samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden ­Limburg eens dat de ingebruikname van het stukje spoor in strijd is met uitspraken van verkeersminister Karla Peys dat zelfs van een tijdelijk gebruik van de spoorlijn geen sprake kan zijn.

De Kamerleden zijn het helemaal eens met de Roermondse wethouder en voorzitter Gerard IJft van het samenwerkingsverband, die gisteren in Weert liet weten dat de regio Midden-Limburg zich tegen het gebruik van het stukje IJzeren Rijn zal verzetten. “Wij zullen de minister houden aan haar uitspraken”, aldus IJft. “En dat betekent dat er géén treinen over het spoor tussen Budel en Weert, een onderdeel van de stukje IJzeren Rijn, mogen rijden zolang er geen duidelijkheid is over een omleiding van dat tracé bij Roermond en over maatregelen bij Weert en de andere gemeenten.”

De parlementariërs spraken er gisteren hun verbazing over uit dat spoorwegbeheerder ProRail een uitspraak van de Raad van State aan de laars lapt en ondanks het ontbreken van een vergunning van de Natuurbeschermingswet gewoon doorgaat met de werkzaamheden aan het spoor tussen Budel en Weert. “Ik vind het bijzonder jammer dat ProRail gewoon doorwerkt zonder vergunning”, merkte Jos Hessels (CDA) op. “Van een bedrijf dat 100 procent eigendom is van de staat had ik toch verwacht dat het ‘t fatsoen zou opbrengen om met die werkzaamheden te stoppen.

Hessels en de Kamerleden Roefs en Lempens kondigden aan dat ze minister Veerman van LNV  zullen vragen om de werkzaamheden aan het spoor nog deze week stop te zetten als de bestuursrechter in Maastricht dat komende woensdag niet al doet.

De rechter beslist dan op een verzoek van de Milieufederatie Limburg. Deze organisatie heeft de rechter gevraagd de werkzaamheden stil te leggen omdat ProRail heeft nagelaten om een specifieke ontheffing van de Flora- en Faunawet aan te vragen voor de zandhagedis, de gladde slang, de heikikker en de rugstreeppad.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger dinsdag 23 januari 2007

 

Top

 

 

Vervoerder dreigt ProRail met claim bij vertraging spoor

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT/ANTWERPEN - De Belgische vervoerdor Dillon & Le Jeune Cargo (DLC) sleept spoorwegbeheerder ProRail voor de rechter als het bedrijf niet vanaf l maart tweemaal per dag met goederentreinen mag rijden over het spoor tussen Budel en Weert.

DLC heeft inmiddels een aanzienlijke schadeclaim bij ProRail op tafel gelegd. Dat heeft directeur Jeroen Le Jeune van DLC gisteren bevestigd. Le Jeune wil de hoogte van de claim niet noemen. Het gaat volgens hem om een claim die grote gevolgen zal hebben. “We hebben samen met ProRail een verklaring ondertekend waarin staat dat zij er voor zorgen dat wij dat stuk spoor mogen berijden. ProRail moet daar dus voor zorgen”, zegt Le Jeune. Hij legt uit dat DLC geplande transporten van Antwerpen naar Born heeft moeten afblazen omdat de spoorlijn nog niet kan worden bereden Het vervoer van de goederen geschiedt nu met vrachtwagens en via binnenschepen. Le Jeune zet grote vraagtekens bij pogingen van de Tweede Kamer om treinverkeer tussen Budel en Weert tegen te houden. “Dat kan helemaal niet”, zegt hij, “want dat stuk spoor vormt een onderdeel van de spoorweghoofdstructuur in Nederland. Het is opgenomen in het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 24 januari 2007

 

Top

 

 

 

ProRail mag van minister doorgaan met werk aan spoor

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT/DEN HAAG - Minister Veerman van LNV (Landhouw, Natuurontwikkeling en Voedselkwaliteit) zal spoorwegbeheerder ProRail niet verplichten de werkzaamheden aan het stukje IJzeren Rijn tussen Budel en Weert stop te zetten.

De bewindsman legt daarmee een dringend verzoek van een ruime meerderheid van de Tweede Kamer naast zich neer. CDA, PvdA, VVD en SP hebben de bewindsman gisteren gevraagd de werkzaamheden aan het spoor onmiddellijk stop te zetten.

CDA-Kamerlid Jos Hessels heeft dat verzoek mede namens de andere fracties ingediend, omdat ProRail zonder een vergunning van de Natuurbeschermingswet bezig is met de werkzaamheden aan het zeven kilometer lange stukje spoor tussen Budel en Weert.

Veerman gaat volgens een woordvoerder niet in op de vraag van de Kamerfracties, omdat hij de procedures rond de vergunning van de Natuurbeschermingswet wil doorlopen. De Raad van State heeft vorige week immers bepaald dat niet het provinciebestuur van Limburg maar de minister van LNV zich over die vergunningverlening moet buigen.

Hessels vroeg om stopzetting van het werk, omdat de voorzieningenrechter in Maastricht gisteren een soortgelijk verzoek van de Stichting Milieufederatie Limburg heeft afgewezen. Het werk aan het stukje IJzeren Rijn zijn al bijna klaar.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger donderdag 25 januari 2007

 

Top