IJzeren Rijn Actueel Februari 2007

 

Publicaties in Dagblad de Limburger:

3 februari: Het stoompaard

21 februari: IJzeren Rijn Budel-Weert bijna klaar

 

 

Het stoompaard

GUUS URLINGS

Dominee Jacobus Craandijk was een fervent treinreiziger. Tijdens zijn tochten door Limburg, eind negentiend eeuw, maakte hij graag gebruik van het stoompaard om snel van de ene hoek van de provincie naar de andere te reizen. Niet verwonderlijk, want veel meer ordentelijke transportmogelijkheden waren er destijds in deze streken niet. Het wegennet bestond voor het merendeel uit hobbelige karrensporen. Modder en stof, al naar gelang. Auto’s waren er niet of nauwelijks. Wie de provincie wilde verkennen, nam de ijzeren baan waar dat kon, ging te voet verder waar het spoor niet kwam.

In 1880 besloot Craandijk op verkenning te gaan in het achterland van Roermond. Per trein. “De heuvelachtige en boschrijke streek ten 0. van Roermond is onlangs veel meer toegankelijk geworden. De lijn Antwerpen-Gladbach loopt er doorheen en heeft er een paar stations. (…)  Wat zal het doel zijn?” De twijfel slaat toe. De spoorlijn naar Gladbach, die bekend zou worden als de IJzeren Rijn, heeft op Limburgs grondgebied twee stations: Melick en Herkenbosch, even verderop Vlodrop. Maar die hebben beide hetzelfde nadeel voor een bezoek dat slechts een ochtend mag duren: “Men onderrigt ons, dat deze stations ver van de dorpen afliggen en dat vrij wat heide moet worden doorloopen.” Geen overdreven gezeur. Wie vandaag de dag de wandeling van Vlodrop-dorp naar Vlodrop-Station maakt is licht een uur kwijt. Niet, zoals destijds, via een zanderig spoor dwars door bos en hei, maar over een strak geasfalteerde weg. Graandijk koos voor een andere oplossing. Station Dalheim mag dan net even over de Duitse grens liggen, de dominee besluit zijn horizon voor deze ene keer ietwat te verbreden. “Dalheim kan toch bijna onder de omstreken van Roermond gerekend worden, en in Limburg moet de voet wel eens meer over de grenzen worden gezet.” Maar, besluit hij, vanuit Dalheim gaat het te voet dan wel meteen weer de grens over richting Vlodrop, om daar de trein terug naar Roermond te nemen.

Het wordt een schitterende wandeling door de bossen - “In het volle groen, onder beuken en eiken, waar oploopende lanen zich verliezen in de digte gewelven…” - en over de heide - “Hoe uitgestrekt is het panorama dat wij er genieten! Rondom ons de onmetelijke golvende heide (…),  hier en daar boschjes en akkers, in de verte torens van steden en dorpen (…) witte zandsporen en voetpaden, eenzame wegen door de woestenij…” - terug naar Vlodrop-Station. Het moet een imposant gezicht zijn geweest, dat station. Craandijk wijdt geen woord aan de inrichting van het in 1879 geopende, dus nog vrijwel gloednieuwe complex. Maar nijver speurwerk van spoorweghistorici leert dat het emplacement bij Vlodrop-Station destijd vijf  spoorweggebouwen telde, en zes sporen met in totaal dertien wissels. In de jaren tot de Eerste Wereldoorlog zou het nog ruim in omvang verdubbelen. Daar is nu nauwelijks nog iets van te zien. Wat onduidelijke fragmenten baksteen, wat verroest ijzerwerk. En in geen velden of wegen een trein te bekennen. Alleen een groot bord met eeon van Dick Bruna geleend reuzenkonijn en de omineuze tekst “IJzeren Nein wil geen trein!!!”  Die trein wilde Craandijk nog wel. Hij had er uiteindelijk zelfs een voor een dominee tamelijk on-deftig sprintje voor over om hem te halen, en op tijd in Roermond terug te zijn. “Niet zonder ons rent het stoompaard voort. Maar ‘t was in het zweet onzes aanschijns gehaald!”

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger zaterdag 3 februari 2007

 

Top

 

 

IJzeren Rijn Budel-Weert bijna klaar

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - Het zeven kilometer lange deel van de IJzeren Rijn tussen Budel en Weert is op 15 maart weer beschikbaar voor treinverkeer.

Dat meldt spoorbeheerder ProRail. Vanaf 15 maart kunnen transportondernemingen acht treinen per week over de spoorlijn laten rijden.

CDA-Kamerlid Jos Hessels vroeg minister Veerman van Landbouw, Natuurontwikkeling en Voedselkwaliteit onlangs namens de fracties van CDA, PvdA, VVD en SP de werkzaamheden aan dit stuk spoor stil te leggen. Reden: ProRail was zonder  vergunning van de Natuurbeschermingswet met het werk begonnen, maar de minister wees dat verzoek af.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 21 februari 2007

 

Top