IJzeren Rijn Actueel Maart 2007

 

Publicaties in Dagblad de Limburger:

2 maart: Motie IJzeren Rijn

 8 maart: Duitsers zoeken alternatief voor IJzeren Rijn

9 maart: IJzeren Rijn niet door Meinweg

16 maart: IJzeren Rijn

16 maart: IJzeren Rijn uitgangspunt in kunstproject

17 maart: Vragen vervoer IJzeren Rijn

20 maart: Weer beroering over gebruik IJzeren Rijn

 

 

 

Motie IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

BUDEL - De IJzeren Rijn mag de leefbaarheid en veiligheid van de aanwonenden niet in gevaar brengen. Bereikbaarheid moet gegarandeerd worden en het milieu mag niet aangetast worden.

Dat is de strekking van een motie waarmee provinciale politici uit Limburg en Noord-Brabant de Tweede Kamer onder druk willen zetten. CDA, PvdA, ‘VVD, D66, GroenLinks en SP bereikten eerder deze week overeenstemming over de motie tijdens een door het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn georganiseerd debat. De IJzeren Rijn verbindt Antwerpen met het Ruhrgebied en loopt via Weert en Roermond.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 2 maart 2007

 

Top

 

 

 

Duitsers zoeken alternatief voor IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

VIERSEN - Er is een alternatief voor de omstreden spoorlijn IJzeren Run die Antwerpen en Duisburg met elkaar moet verbinden. Het ministerie van Verkeer van Noordrijnland-Westfalen onderzoekt in het geheim of er een spoorlijn kan komen langs de A52, de autosnelweg die Roermond met Mönchengladbach verbindt.

Dat meldt de Rheinische Post vandaag. In 1992 werd de IJzeren Rijn buiten gebruik gesteld. De Belgen willen echter dat de verbindingen in ere wordt hersteld. In Nederland is daar veel verzet  tegen, want de spoorlijn ligt midden in Roermond en doorsnijdt het Nationaal Park De Meinweg.

Volgens de Rheinische Post heeft verkeersminister Oliver Wittke van Noordrijnland-Westfalen al een jaar geleden opdracht gegeven voor een studie naar een alternatieve IJzeren Rijn langs de A52 tussen Mönchengladbach en Roermond. In dat scenario zou er tussen Boukoul en Asenray een spoorlijn komen. Tegelijkertijd zou zijn onderzocht of op de voormalige RAF-basis langs de A52 vlak over de grens bij Roermond een regionaal logistiek centrum kan komen. Een woordvoerder van minister Wittke wilde gisteren niet ingaan op de inhoud van het onderzoek. De Duitsers willen eerst overleggen met de Nederlanders en de Belgen. Overigens is naar nog een alternatieve route gekeken, die langs de A67/A40 tussen Venlo en Duisburg. dit alternatief is echter te duur. Bovendien levert een spoorlijn langs de A40 problemen op in het dichtbevolkte gebied rond Moers.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger donderdag 8 maart 2007

 

Top

 

 

 

IJzeren Rijn niet door Meinweg

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

ROERMOND - Het natuurgebied Meinweg bij Roerdalen zal in de toekomst niet worden doorsneden door treinverkeer over de IJzeren Rijn. De spoorverbinding tussen Antwerpen en het Ruhrgebied in  Duitsland zal ten oosten van Roermond bij Elmpt de Duitse grens overschrijden.

Dat blijkt uit de resultaten van een Duitse studie die gisteren openbaar zijn gemaakt. Een van de conclusies van die studie is dat de spoorverbinding met Duitsland niet via het historische tracé dwars door het Meinweggebied moet gaan lopen, maar via een nieuw stuk spoor tussen Roermond en de Duitse grens.

De nieuwe spoorlijn komt in die variant ten noorden van Roermond parallel te lopen aan de N280. Ter hoogte van de Duitse grensovergang kruist de lijn die weg. Bij de Britse basis bij Elmpt sluit hij aan op bestaand spoor richting Niederkrüchten, Wegberg en Viersen. De studie is verricht in opdracht van CDU-verkeersminister Oliver Wittke van Noordrijnland-Westfalen. Formeel is de studie nog niet openbaar gemaakt. Maar ze lekte gisteren via een Duitse parlementariër uit naar de Rheinische Post.

In Midden-Limburg is gisteren met instemming gereageerd op de Duitse studie. De Roermondse wethouder Gerard IJff liet namens het samenwerkingsverband IJzeren Rijn weten blij te zijn dat nu ook de Duitsers niet langer koste wat kost willen vasthouden aan het historisch tracé. ,,Jaren geleden waren alternatieve tracés voor de Duitsers niet bespreekbaar. Gelukkig zijn ze nu van mening veranderd en willen ze de discussie verbreden. Daar zijn we erg blij mee”, zegt IJff.

Hij wijst erop dat het samenwerkingverband van Midden-Limburgse gemeenten, de provincie Limburg, de Milieufederatie, Staatsbosbeheer en de Kamer van Koophandel al eerder naar alternatieve tracés ten noorden van Roermond heeft gewezen.

Uitvoering van de nu gelanceerde variant betekent volgens IJff niet dat alle problemen zijn opgelost. “Deze variant bevat ook knelpunten. Zo moet de spoorlijn ergens de N280 kruisen. Dat wordt nog een klus.” IJff benadrukt dat de treinen pas kunnen gaan rijden als langs het hele tracé de knelpunten zijn opgelost. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat liet weten dat het de Duitse studie nog onder de loep moet nemen. En dat het eerst de reactie van België op de studie wil afwachten.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 9 maart 2007

 

Top

 

 

 

IJzeren Rijn

foto: Peter Wijnands

Spoorwegbeheerder ProRail heeft gisteren het stukje IJzeren Rijn tussen Weert en Budel vrijgegeven voor treinverkeer. Rond elf uur gistermorgen passeerde al een goederentrein van de Belgische vervoerder BCargo komend vanuit Weert de grensovergang bij Budel in de richting Hamont. De Roermondse wethouder Gerard IJff, tevens voorzitter van het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-­Limburg, heeft gezegd “verbijsterd” te zijn over het transport over een stuk van de IJzeren Rijn, “vooral omdat ProRail als vaste gesprekspartner ons niet in kennis heeft gesteld.” Hij wil opheldering vragen aan de minister. Het stukje spoorlijn tussen Budel en Weert met een lengte van zeven kilometer heeft onlangs een op knapbeurt ondergaan.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 16 maart 2007

 

Top

 

 

 

IJzeren Rijn uitgangspunt in kunstproject

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER

 

ROERMOND - De IJzeren Rijn tussen Budel en Vlodrop-Station is het uitgangspunt voor een nieuw kunstproject van Pittstowe Kunstpodest in Roermond. Vijf kunstenaars hebben een fotografisch verslag gemaakt van deze omstreden spoorlijn tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. ‘Expeditie IJzeren Rijn’ gaat zondagmiddag 25 maart van start.

De expositie is het vertrekpunt van een reeks van projecten in plaatsen langs de IJzeren Rijn. De foto‘s maken deel uit van een voorstudio van objecten en doeken rond het milieu. Die zijn te zien tijdons een grote expo in Duisburg in juni.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 16 maart 2007

 

Top

 

 

 

Vragen vervoer IJzeren Rijn

 

Samenwerkingsverband eist antwoord van minister Camiel Eurlings

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

ROERMOND - Het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn in Midden-Limburg heeft bij verkeersminister Camiel Eurlings opheldering gevraagd over de Belgische goederentrein die donderdag over een deel van het historisch tracé van die spoorlijn heeft gereden.

Het verband wil van de bewindsman weten hoe dat treinverkeer tussen Antwerpen en Duisburg is te rijmen met uitspraken van de vorige verkeersminister dat het historisch tracé niet mag worden gebruikt zolang er geen milieumaatregelen zijn getroffen. “Deze rit is uitgevoerd zonder dat al die maatregelen zijn genomen bij Weert en bij Roermond. Wij willen weten wat de minister daarvan vindt”, zegt de Roermondse wethouder Gerard IJff, die tevens voorzitter van het samenwerkingsverband is.

IJff vindt het bovendien hoogst kwalijk dat spoorwegbeheer ProRail het samenwerkingsverband niet heeft geïnformeerd over hoe eerste vervoer over de spoorlijn. “Wij hebben woensdag nog met ProRail om de tafel gezeten. Toen hebben zo ons niets gezegd.”

Ook de Stichting Milieufederatie Limburg vindt het ongehoord dat ProRail het stuk spoor tussen Budel en Weert na de recente opknapbeurt nu al heeft vrij gegeven voor treinverkeer.

Woordvoerder Toine Wuts wijst erop dat er nog enkele juridische procedures lopen over dat stuk spoorlijn.

Zo is er nog steeds geen besluit genomen over de natuurbeschermingswetvergunning voor de opknapbeurt van een deel van het spoor tussen Budel en Weert. Volgens de rechter moet het ministerie van LNV die vergunning nog afgeven. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Ook loopt er nog een procedure over geluidhinder.

Tweede Kamerlid Jos Hessels van het CDA wil de Eurlings dinsdag naar de Kamer roepen om hem te kunnen bevragen over de heringebruikname van de IJzeren Rijn.

Volgens Hessels is dit is zeer tegen de wens van Nederland in en moet het gebruik een halt toegeroepen  worden.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger zaterdag 17 maart 2007

 

Top

 

 

 

Weer beroering over gebruik IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

Foto Jeroen Kuit

De Weerter Verkeerswethouder Anton Kirkels kijkt naar de voorbij rijdende goederentrein over het stukje IJzeren Rijn bij Budel.

ROERMOND/WEERT - De Weerter Verkeerswethouder Anton Kirkels vindt dat de Tweede Kamer een eind moet maken aan het goederenvervoer tussen België en Duitsland over een stuk van het historisch tracé van de IJzeren Rijn.

Kirkels deed die oproep gisteren, nadat voor de tweede maal binnen een week tijd een goederentrein had gereden over het stuk spoor tussen Budel en Weert. Ditmaal ging het om een containertrein met veertig wagons van de Belgische vervoerder Dillen & Le Jeune Cargo (DLC), die vanuit Ludwigshafen via Heerlen, Sittard, Roermond en Weert naar Antwerpen reed. De Weerter wethouder noemde het transport over het stukje IJzeren Rijn tussen Weert en Budel “Je reinste provocatie.” “Het is kennelijk de bedoeling om dit stukje van het historisch tracé open te stoten”, stelde Kirkels vast.

Volgens Kirkels is het transport in strijd met afspraken tussen de Tweede Kamer en de vorige minister van Verkeer en Waterstaat. “Er is afgesproken dat er pas treinen gaan rijden als alle problemen rond leefbaarheid en veiligheid langs het hele tracé zijn opgelost.

Nu dat laatste volgens Kirkels nog lang niet het geval is, moet minister Camiel Eurlings België duidelijk maken dat het zo niet langer kan. “Ik verwacht morgen (vandaag, red.) dat de Tweede Kamer een krachtig signaal richting minister afgeeft”, liet Kirkels weten.

Ook voorzitter Gerard lJff van het samenwerkingsverband IJzeren Rijn hoopt dat het parlement eindelijk eens een duidelijk signaal naar de Belgen geeft dat nieuw overleg nodig is. “Op deze wijze bruskeren de Belgen niet alleen Nederland, maar ook Duitsland. En dat net op een moment dat Duitsland over alternatieven nadenkt”,  reageerde lJff.

Woordvoerster Lisa Neves van minister Eurlings liet gisteren weten de ophef in Midden-Limburg over het goederentransport niet te begrijpen. “Het gaat hier gewoon om regulier vervoer over een openbaar spoorwegnet. Die treinen mogen daarover rijden. Dus er is niets aan do hand”, zei zij.

Ook directeur Jeroen Le Jeune van DLC verbaasde zich over de beroering in Midden-Limburg. “Onze treinen rijden normaliter via de Brabantroute (Roosendaal, Tilburg, Eindhoven, Venlo). Vandaag hebben we de trein via Heerlen laten rijden. Dat mag, daar hebben we vergunning voor.”

Le Jeune kondigde aan dat vanaf april zes goederentreinen per week heen en weer gaan rijden via Heerlen en Sittard. “Ik begrijp al die ophef niet”, zei Le Jeune. “Er ligt hier toch een spoorlijn. Waarom zou je die niet gebruiken? Dat biedt toch alleen maar ecologische en milieuvoordelen.”

Toine Wuts van de Milieufederatie Limburg twijfelde aan de bewering van de DLC-directeur dat er een vergunning is afgegeven voor het transport van gisteren. “DLC heeft een vergunning voor transport via Weert naar Born. Niet voor het transport via Sittard en Heerlen.”

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger dinsdag 20 maart 2007

 

Top