IJzeren Rijn Actueel April 2007

 

Publicaties in Dagblad de Limburger:

4 april: Krefeld bepleit spoor langs A67/A40

5 april: Minister Eurlings: ‘regulier gebruik spoor Budel-Weert’

11 april: Regio vraagt steun Kamer IJzeren Rijn

17 april: SP: onderzoek alternatieven IJzeren Rijn

19 april: Geen studie ander tracé IJzeren Rijn

 

 

 

Krefeld bepleit spoor langs A67/A40

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

KREFELD - De gemeenteraad van de Duitse stad Krefeld is unaniem tegen heringebruikname van de IJzeren Rijn. Zij pleit voor een treinverbinding tussen Antwerpen en het Rijnland langs de A67/A40.

De raad heeft 27 maart een resolutie van die strekking aangenomen. In de resolutie wordt de  burgemeester van de stad opgeroepen een conferentie te beleggen met politici, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en bestuurders van steden en Kreisen aan beide zijden van de grens. Doel: deze spoorverbinding zo snel mogelijk tot stand te brengen.

De Krefeldse raad sluit met haar resolutie aan bij wensen die onlangs geventileerd zijn door de gemeente Venlo en het regionale bedrijfsleven.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 4 april 2007

 

Top

 

 

 

Minister Eurlings: ‘regulier gebruik spoor Budel-Weert’

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - Het recente goederenverkeer over de spoorlijn Budel-Weert heeft volgens verkeersminister Camiel Eurlings niets te maken met een ingebruikneming van de IJzeren Rij maar met regulier gebruik van een openbaar spoorbaanvak.

Dat heeft de bewindsman aan de Tweede Kamer laten weten naar aanleiding van de onrust die bij Midden-Limburgse bestuurders is ontstaan over de Belgische goederentreinen die half maart over het spoorvak hebben gereden.

In Midden-Limburg maakten de bestuurders zich zorgen dat sprake zou zijn van een opening van de IJzeren Rijn. Maar Eurlings vindt die zorg niet terecht, omdat het spoorvak Budel-Weert een onderdeel vormt van het openbaar beschikbare spoorwegnet.

De bewindsman wijst er verder op dat de protesten van de Midden-Limburgse gemeenten tegen het opknappen van het stukje spoor door de rechter in Maastricht zijn afgewezen. Die rechter stelde vast dat het bij het opknappen om onderhoud ging van een deel van het hoofdspoornet.

Volgens Eurlings is er ook geen sprake van tijdelijk rijden over het historisch tracé. Dat zegt hij in antivoord op vragen van Kamerlid Jos Hessels (CDA). Deze had gevraagd hoe het goederenverkeer tussen Budel en Weert is te rijmen met een Kameruitspraak dat van tijdelijk rijden over het historisch tracé geen sprake kan zijn.

Hessels had geopperd dat sprake zou zijn van een sluipweg. Maar Eurlings merkt daarover op dat “het rijden met goederentreinen over het spoorbaanvak Budel/grens-Weert geen sluipweg is, maar vervoer dat geheel volgens de in Nederland geldende wettelijke eisen plaatsvindt.”

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger donderdag 5 april 2007

 

Top

 

 

 

Regio vraagt steun Kamer IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT/DEN HAAG - Het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn heeft gistermiddag de steun van de Tweede Kamerfracties gevraagd in de strijd tegen de ingebruikname van (een deel van) het historische tracé van de IJzeren Rijn.

Volgens voorzitter Gerard IJff van het Samenwerkingsverband zijn de handen van verkeersminister Camiel Eurlings gebonden in de discussie met de Belgen, die de vervallen treinverbinding met Duitsland op basis van een oud verdrag weer in gebruik willen nemen.

Het samenwerkingsverband wil dat de Kamer opnieuw uitspreekt dat het tracé niet mag worden gebruikt, als zaken als veiligheid en leefbaarheid van plaatsen langs het spoor niet geregeld zijn. Het recent gestarte gebruik van het baanvak Budel-Weert moet stoppen. De minister moet opdracht krijgen in België en Duitsland een gezamenlijke aanpak te bepleiten voor een betere tracé keuze.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 11 april 2007

 

Top

 

 

 

SP: onderzoek alternatieven IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - De SP wil een onderzoek naar alternatieven voor de IJzeren Rijn, de historische spoorverbinding tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied via Midden-Limburg. De partij dient hiertoe woensdag, als de Tweede Kamer over het onderwerp vergadert, een motie in.

De gemeente Venlo pleit voor een tracé langs de snelweg A67, waardoor natuurgebied De Meinweg bij Herkenbosch ontzien wordt en Venlo een groot logistiek overslagpunt kan worden. Een alternatief is dat het historisch tracé deels verlegd wordt, zodat Roermond en Weert ontzien worden. De SP stelt dat in 2004 behalve de eigen fractie ook de PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en D66 achter dit voorstel stonden. Deze partijen vormen nu een Kamermeerderheid.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger dinsdag 17 april 2007

 

Top

 

 

 

Geen studie ander tracé IJzeren Rijn

 

DEN HAAG - Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat verwacht dat een onderzoek naar alternatieven voor de IJzeren Rijn, de historische spoorlijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied, niet goed valt in België.

In de Tweede Kamer wil een meerderheid van CDA, PvdA en SP kijken naar een ander tracé voor het Nederlandse deel van deze goederenlijn. De SP wil een onderzoek zelfs met een motie afdwingen, bleek gisteren in een overleg in de Kamer.

Volgens Eurlings zal de bereidheid van de Belgen om mee te denken “niet groter maar kleiner worden als we mist willen creëren met alternatieven.” Nederland is volgens hem gehouden aan een arbitrage-uitspraak van twee jaar geleden dat België recht op vrije doortocht geeft. Nederland heeft alternatieven doorgesproken met de Belgen. Eurlings heeft onlangs een kennismakingsgesprek met staatssecretaris Bruno Tuybens voor Overheidsbedrijven.

Het tracé loopt in Midden-Limburg door wijken, langs een bungalowpark en door een natuurgebied. De regio maakt zich druk over de recente ingebruikname van het baanvak Budel­Weert, na opknapwerk door ProRail.

Volgens de minister gaan er vijf tot zeven treinen per dag rijden. Dat aantal is gebaseerd op het aantal aanvragen. Het heeft volgens hem weinig zin aan te dringen op geluidswerende maatregelen, zoals kamerlid en partijgenoot Jos Hessels vroeg. Eurlings verwacht dat er daardoor alleen maar méér treinen gaan rijden. Hessels wil ook een onderzoek naar het aantal treinen. De minister zegde toe in mei uitsluitsel te geven.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger donderdag 19 april 2007

 

Top