IJzeren Rijn Actueel Mei 2007

 

Publicaties in Dagblad de Limburger:

19 mei: Studie naar IJzeren Rijn langs A67

20 mei: CDA: SP lichtzinnig over IJzeren Rijn (L1)

30 mei: Staten: alternatieven IJzeren Rijn in beeld

 

 

 

Studie naar IJzeren Rijn langs A67

VAN ONZE VERSLAGGEVERS

 

DEN  HAAG/VENLO - Minister Camiel Eurlings (CDA. Verkeer en Waterstaat) wil alsnog twee alternatieven voor het IJzeren Rijntracé uitwerken. Het gaat om een tracé dat via Genk en Sittard naar Duitsland loopt  en de A67-route langs Venlo.

In de uitwerking van de mogelijke A67-route wordt het buiten de stad plaatsen van het omstreden spoorwegemplacement van Venlo meegenomen, is de bedoeling

Dat heeft Eurlings de Kamer in een brief laten weten. De bewindsman komt daarmee tegemoet aan de wensen van een meerderheid van CDA, PvdA en SP in de Tweede Kamer.     Eurlings was eerder nog huiverig voor het nemen van deze stap. Hij verwachtte toen dat de bereidheid van de Belgen “niet groter maar kleiner zal worden           als we mist creëren met alternatieven.” Nu wil hij alsnog de alternatieven laten uitwerken.

De Kamer kan het resultaat nog deze zomer tegemoet zien. Met ‘verleidelijke’ andere opties, zouden de Belgen dan eventu­eel ‘de ene zekerheid voor de andere kunnen inruilen’. Eur­lings laat alternatieve routes onderzoeken langs de A67 en het zogeheten Sittard-alterna­tief tussen Genk, Sittard en Duitsland, zegde hij toe.
Brussel stuurt al jaren aan op het opnieuw in gebruik nemen van de IJzeren Rijn, een histori­sche spoorlijn tussen Antwer­pen en het Ruhrgebied. De Belgen beroepen zich daarbij op het Scheidingsverdrag uit 1839, dat hen vrije doortocht garan­deert.
De Walen nemen overigens een afwijkend standpunt in. Zij heb­ben eerder aangegeven dat ze vrezen voor het in onbruik raken van de huidige spoorlijn via Luik naar Aken en het dreigen­de verlies van de werkgelegen­heid bij een reactivering van de IJzeren Rijn.
Voorzitter Gerard IJff van het sa­menwerkingsverband IJzeren Rijn m Limburg is verheugd over de ommezwaai van de minster. “De druk vanuit de Ka­mer heeft hem blijkbaar van gedachte doen veranderen, dat is een goede zaak.”

Toch is IJff niet helemaal tevre­den. Hij noemt de belofte van Eurlings “nogal vaag”. “Ik heb het idee dat de minister toch nog een slag om de arm houdt. We zouden verder graag willen dat álle alternatieve routes, dus ook de Montzenroute en de Be­tuwelijn, worden onderzocht.”

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger zaterdag 19 mei 2007

 

Top

 

 

CDA: SP lichtzinnig over IJzeren Rijn

 

De SP kijkt niet naar de gevolgen van de sluiting van de IJzeren Rijn tussen de Belgische grens en Weert. Dat zegt CDA-Kamerlid Jos Hessels. De socialisten dienen deze week een motie in tegen heringebruikname van het stuk IJzeren Rijn tussen België en Weert.

Minister Eurlings van Verkeer besloot kort geleden dat er maximaal vijftig treinen per week over dat gedeelte van de IJzeren Rijn mogen rijden. De SP zegt dat de regeringspartijen zich hiermee niet houden aan hun verkiezingsbelofte tegen èlke heringebruikname van het goederenspoor.
CDA en PvdA dreigen tegen de motie van de SP te stemmen. Daarom roept de SP alle leden van CDA en PvdA op om hun regeringsfracties over te halen.
Volgens CDA-Kamerlid Jos Hessels steunen de partijen de motie niet, omdat ze bang zijn voor de gevolgen van een volledige sluiting. Nederland zou daarmee de wet overtreden, waarna België via de Europese Unie treinverkeer over de IJzeren Rijn kan afdwingen.

 

Artikel verschenen in: bij L1 zondag 20 mei 2007

 

Top

 

 

 

Staten: alternatieven IJzeren Rijn in beeld

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

MAASTRICHT - Provinciale Staten van Limburg willen dat de discussie over de IJzeren Rijn verbreed wordt tot de alternatieve tracés.

Ze zijn bovendien tegen het laten rijden van goederentreinen op het historische tracé. Dat staat in een motie die de Staten gisteren unaniem aannamen.

Minister Camiel Eurlings (CDA, Verkeer en Waterstaat) gaf eer­der deze maand aan alsnog twee alternatieven voor de IJze­ren Rijn uit te willen werken. Het gaat om een tracé dat via Genk en Sittard naar Duitsland loopt, en de A67-route langs Venlo. De bewindsman kwam daarmee tegemoet aan de wen­sen van een meerderheid van CDA, PvdA en SP in de Tweede Kamer.

Eurlings was eerder nog huive­rig voor het nemen van deze stap. Hij verwachtte toen dat de bereidheid van de Belgen “niet groter maar kleiner zal worden als we mist creëren met alternatieven”.

Nu wil hij alsnog de alternatie­ven laten uitwerken.

De Kamer kan het resultaat nog deze zomer tegemoet zien.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 30 mei 2007

 

Top