IJzeren Rijn Actueel December 2006

 

Publicaties in Dagblad de Limburger:

12 december: Protest tegen IJzeren Rijn naar Peijs

15 december: Vóór kerst helderheid over spoor

19 december: Rechter eist besluit spoorlijn

 

 

 

Protest tegen IJzeren Rijn naar Peijs

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - Een vertegenwoordiging uit Midden-Limburg reist donderdag naar Den Haag om de ruim dertigduizend handtekeningen die zijn ingezameld tegen de IJzeren Rijn te overhandigen aan minister Karla Peijs van Verkeer.

De gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck, Heythuysen, Haelen, Roermond, Swalmen en Roerdalen sturen een afvaardiging mee naar de overhandiging. De handtekeningen zijn het resultaat van een actie die met name rond Weert is gevoerd tegen de heropening van de oude goederenspoorlijn. Weert en de buurgemeenten aan beide kanten van de Belgische grens zijn fel tegen het opnieuw in gebruik nemen van de lijn, omdat dat tot veel overlast van bewoners gaat leiden. De overhandiging vindt om 14.00 uur op het ministerie plaats.

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger dinsdag 12 december 2006

Top

 

 

 

Vóór kerst helderheid over spoor

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT/BUDEL - Het provinciebestuur van Limburg krijgt nog voor Kerstmis van de Raad  van State te horen of aan ProRail een natuurbeschermingsvergunning moet worden verleend voor werkzaamheden die  de spoorwegbeheerder wil gaan uitvoeren op het baanvak Budel-Weert.

ProRail vroeg gisteren de Raad van State een voorlopige voorziening omdat het provinciebestuur  al sinds juli geen beslissing heeft genomen over de cruciale vergunningsaanvraag volgens   de

Natuurbeschermingswet. Zonder deze vergunning kan ProRail niet beginnen aan de werkzaamheden, die gepland zijn voor de tweede week van januari en die zes weken zullen duren.

Het ontwerp van de natuurbeschermingsvergunning ligt al een tijd klaar, alleen het definitieve besluit moet nog door het provinciebestuur worden genomen. Wel mogen nog zogeheten zienswijzen worden ingebracht die kunnen leiden tot aanpassing van de vergunning.

De Milieufederatie Limburg gaat dat zeker doen, bleek gisteren in Den Haag.

ProRail beschuldigt het Limburgse provinciebestuur ervan de geplande onderhoudswerkzaamheden te traineren onder zware politieke druk van de gemeentebesturen van Weert en Cranendonck. Beide gemeenten vrezen dat de onderhoudswerkzaamheden aan het baanvak een eerste aanzet zijn voor de aanleg van de IJzeren Rijn, het goederentracé tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied dat kan komen te liggen over het bestaande oude spoor.

Strukton, die de werkzaamheden voor ProRail gaat uitvoeren, wil vanaf 15 januari de spoorstaven gaan lossen. De vergunningen die de twee gemeenten aan ProRail hebben moeten geven omdat ze niet anders konden, zijn geldig tot 16 maart 2007. Die dag moet het werk in ieder geval klaar zijn.

ProRail zei gisteren dat na de uitgevoerde werkzaamheden per etmaal niet meer dan twee goederentreinen over het baanvak zullen rijden. “Het gaat om regulier onderhoud, waartoe ProRail wettelijk verplicht is”, zei raadsvrouw A. Freriks namens de spoorwegbeheerder.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 15 december 2006

 

Top

 

 

 

Rechter eist besluit spoorlijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT/BUDEL/DEN HAAG - Het provinciebestuur van Limburg moet voor 6 januari 2007 een besluit nemen over de  natuurbeschermingsvergunning die ProRail heeft aangevraagd voor het opknappen van het spoor tussen Weert en Budel.

Dit heeft de Raad van State op verzoek van ProRail gisteren in een voorlopige voorziening vastgelegd. Een woordvoerster van de provincie laat weten dat het besluit op 5 januari gaat vallen.

Of dat positief of negatief voor ProRail gaat worden, kan ze nog niet zeggen omdat de stukken nog tot en met morgen ter inzage liggen voor eventuele inspraakreacties. Die worden in het uiteindelijke hesluit meegenomen.

De natuurbeschermingsvergunning is cruciaal om onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren die ProRail op stapel heeft staan voor het baanvak van de goederenspoorlijn tussen Budel en Weert. De spoorwegbeheerder wil de werkzaamheden op 8 januari laten beginnen. Het werk moet op 1 maart 2007 klaar zijn.

ProRail beschuldigt het Limburgse provinciebestuur ervan het geplande onderhoud te traineren onder politieke druk van Weert en Cranendonck. Beide gemeenten vrezen dat de onderhoudswerkzaamheden aan het haanvak een eerste aanzet zijn voor de aanleg van de IJzeren Rijn, het omstreden goederentracé tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied.

De Raad van State heeft in de uitspraak geen oordeel gegeven over de lange beslistermijn die de provincie heeft genomen. Het rechtscollege stelt slechts dat de beslissing er op uiterlijk 10 oktober had moeten zijn. ProRail kan tegen claims van uitvoerder Strukton en goederenvervoerder DLC oplopen als het werk niet op 1 maart 2007 klaar is. Die claim kan oplopen tot een halt miljoen euro, aldus een woordvoerster van ProRail.

De datum van 1 maart is om meerdere redenen belangrijk. Die dag begint het broedseizoen en ProRail beschikt ook maar tot 1 maart over de APV vergunningen die door de gemeente Weert en Cranendonck niet geweigerd konden worden. Als de provincie de vergunning geeft, wordt de deadline van 1 maart gehaald, laat de ProRail woordvoerster weten.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger dinsdag 19 december 2006

 

Top