IJzeren Rijn Actueel Juli 2006

 

Publicaties in Dagblad de Limburger:

7 juli: Belgen blijven voor heropening van IJzeren Rijn

 

12 juli: Hamont: ondertunnel IJzeren Rijn

 

 

 

Belgen blijven voor heropening van IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

HAMONT - De Belgische provincie Limburg en de Belgische gemeenten langs de IJzeren Rijn vinden dat de spoorlijn tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied gereactiveerd moet worden.

Dat hebben zij deze week laten weten in een onderhoud met staatssecretaris Tuybens voor Overheidsbedrijven, zo meldt de Gazot van Antwerpen. Volgens Tuybens bestaat nu in Vlaanderen een ‘algehele politieke consensus’ over de heropening van de IJzeren Rijn. De Limburgse delegatie meent dat de spoorlijn positieve effecten zal hebben voor het Limburgse bedrijfsleven.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 7 juli 2006

 

Top

 

 

 

Hamont: ondertunnel IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

HAMONT:WEERT - De drie Belgische gemeenten Hamont-AcheI, Neerpelt en Overpelt werken alleen aan een reactivering van de IJzeren Rijn mee als die spoorlijn om de drie dorpen heen wordt geleid of binnen de gemeenten wordt ondertunneld.

 

Zonder deze aanvullende maatregelen zullen de drie gemeenten zich verzetten tegen het opnieuw in gebruik nemen van de spoorlijn tussen het Antwerpse havengebied en het Ruhrgebied in Duitsland. Dat hebben zij laten weten in een reactie op persberichten, waarin de indruk wordt gewekt dat de drie gemeenten zonder meer akkoord gaan met een reactivering van de spoorlijn.

De drie gemeenten eisen keiharde toezeggingen over de aanvullende maatregelen omdat de spoorlijn dwars door de woonzones van de dorpen loopt. De maatregelen zijn volgons hen niet alleen nodig in het belang van de veiligheid maar ook ter bescherming van de woonkwaliteit van de dorpelingen die vlak naast de goederenspoorlijn wonen. “De huidige spoorlijn is niet geschikt voor het intensieve goederenvervoer dat men erover wil laten plaatsvinden”, zegt burgemeester Th. Schuurmans van Hamont-­Achtel. Daarom “willen wij net als de Nederlandse gemeenten die langs de spoorlijn liggen, dat het tracé bij de drie dorpen wordt ondertunneld of wordt omgeleid. Als een ondertunneling kan voor Nederlandse vogels, moet dit zeker kunnen voor de inwoners van Hamont-Achel, Neerpelt en Overpelt”, zegt Schuurmans. Hij doelt daarmee op de Nederlandse eis dat uitsluitend van een reactivering sprake kan zijn als het gedeelte van het tracé dat door nationaal park De Meinweg loopt, wordt ondertunneld.

 

Schuurmans wijst erop dat de intensieve nachtelijke transporten die over de spoorlijn zijn gepland niet alleen tot veel nachtelijke geluidhinder zullen leiden maar daarnaast ook aanzienlijke veiligheidsrisico’s met zich mee brengen. Daarnaast zullen de spoorwegoverwegen vaker dicht zijn en dat zal leiden tot verkeershinder in de centra van de dorpen.

De drie Belgische gemeenten hebben hun eisen over de aanvullende maatregelen naar buiton gebracht omdat na een overleg met staatssecretaris Tuybens van de Vlaamse regering de indruk is gewekt dat alléén over de economische noodzaak van de reactivering van de IJzeren Rij is gespreken. “Daardoor lijkt het alsof voor ons alleen het economisch belang telt en de milieuaspecten niet. En dat laatste is beslist niet het geval”, legt Schuurmans uit. “Wij onderschrijven het economisch belang. Maar tegelijkertijd zeggen wij dat zonder omleidingen of tunnels de heropening van de IJzeren Rijn onaanvaardbaar is.”

 

Welke bedragen zijn gemoeid met de aanvullende maatregelen, die door de drie Belgische gemeenten worden bepleit, is nog helemaal niet duidelijk. “De spoorwegen zijn nu bezig met het opstellen van een inventarisatie van alle knelpunten. De kostenberekening moet daarna worden gemaakt”, zegt Schuurmans.

Vertegenwoordigers van de drie gemeenten hebben binnenkort ook nog een onderhoud met de minister van Ruimtelijke Ordening van de Vlaamse regering. Schuurmans gaat ervan uit dat die regering ook zal inzien dat van aanvullende maatregelen nodig zijn.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 12 juli 2006

 

Top