IJzeren Rijn Actueel November 2006

 

Publicaties in Dagblad de Limburger:

2 November: Duitsland kiest tracé IJzeren Rijn

4 november: Politiek debat met kamerleden over IJzeren Rijn

10 november: ProRail mag deel van IJzeren Rijn toch opknappen

11 november: Weert: geen omleiding IJzeren Rijn

14 november: Kamer tegen herstel deel IJzeren Rijn

15 november: Creatief tellen: vele handtekeningen tegen IJzeren Rijn

17 november: IJzeren Rijn

17 november: Snelle start opknappen spoor

21 november: Werk langs IJzeren Rijn uitgesteld

23 november: ‘N280 onder spoorkruising Weert door’

 

 

 

Duitsland kiest tracé IJzeren Rijn

PEET ADAMS EN BERT HAMMES

 

ROERMOND - De definitieve keuze voor het tracé van de IJzeren Rijn, is in handen van de Duitse overheid. Als de Duitsers blijven weigeren om de spoorverbinding tussen Antwerpen en Duisburg via het natuurgebied de Meinweg hun land te laten binnenkomen, is het zogenaamde historische tracé niet uitvoerbaar.

Dat is gisteren bekendgemaakt tijdens het overleg tussen Midden-Limburgse gemeenten, het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie en ProRail. De cruciale rol van Duitsland werd na afloop van het overleg desgevraagd bevestigd door Roermonds wethouder G. IJff (PvdA, Verkeer).

Binnen enkele weken werden de uitkomsten van het onderzoek verwacht dat de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen heeft verricht naar alternatieve tracés voor de IJzeren Rijn. Eerste signalen wijzen erop, dat de Duitsers de voorkeur geven aan een route ten noorden van Roermond. Dat kan, zoals vorige week al gemeld, de variant zijn die via Swalmen parallel loopt aan de nieuwe N280-Oost in Roermond, of een route die via Venlo loopt.

Overigens komt er ook een onderzoek naar het rendement van personenvervoer via de IJzeren Rijn. Ofschoon de delegatie van het ministerie benadrukte dat het Rijk door verdragen met België met handen en voeten gebonden is aan het historisch tracé, is de mogelijke inzet van personentreinen ook een troef die uitgespeeld kan worden om uiteindelijk af te kunnen zien van dat tracé. De tunnel zal vele tientallen miljoenen euro’s duurder uitvallen als ze behalve voor goederentreinen ook voor personenvervoer geschikt gemaakt moet worden. Het is echter aan de Belgische overheid om met het oog op die extra kosten, of de houding van de Duitse overheid, om zich opnieuw te buigen over alternatieve tracés. In lijn met de uitspraak van de arbitragecommissie, die bepaalde dat Nederland en Duitsland gezamenlijk de kosten van de reactivering van de IJzeren Rijn moeten betalen, gaan deskundigen nu toch gewoon aan de slag om te berekenen wat het nieuw leven inblazen van het historisch tracé eigenlijk kost. Vooral Weert lijkt in die kostenbatenanalyse het kind van de rekening te worden. Allerlei aanvullende eisen, zoals de overkapping bij het vakantiepark de Weerter Bergen en een mogelijke omleiding langs het centrum via Laar, worden in die berekeningen niet meegenomen, zo bleek tijdens het overleg.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger donderdag 2 november 2006

 

Top

 

 

 

Politiek debat met kamerleden over IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - Tweede-Kamerleden van CDA, PvdA, VVD en SP nemen op 13 november in Weert deel aan een debat over de reactivering van de IJzeren Rijn. De Kamerleden gaan met lokale politici onder meer in debat over de stelling dat het voorzieningen- en inrichtingsniveau van de Betuwelijn en een ondertunneling van de IJzeren Rijn in Weert leidend moet zijn bij de kostenraming die deskundigen gaan opstellen. Het debat begint om 21.30 uur in de Academie voor Muziek en Dans aan de Beekstraat.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger donderdag 2 november 2006

 

Top

 

 

 

ProRail mag deel van IJzeren Rijn toch opknappen

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT/BUDEL - Spoorwegbeheerder ProRail mag binnenkort toch starten met het opknappen van het stukje IJzeren Rijn tussen Budel en Weert. De gemeenten Weert en Cranendonck hebben ProRail een ontheffing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verleend in verband met de geluidhinder die bij de werkzaamheden ontstaat.

ProRail beschikt daarmee over alle vergunningen en ontheffingen om met het spoorvak aan de slag te gaan. Het Ministorie van Landbouw, Natuurbehoud en Voedselveiligheid (LNV) en de provincie Limburg hebben de andere vergunningen al verleend.

De bezwaren die door de Stichting Milieufederatie Limburg zijn gemaakt tegen de vergunningverlening zijn door beide gemeenten afgewezen. De stichting is tegen de opknapbeurt van het spoorvak omdat daarmee een eerste aanzet wordt gegeven voor het toekomstig hergebruik van het historische tracé van de IJzeren Rijn. Verder vindt de stichting dat de ontheffingsaanvraag daarom aan een bredere toetsing onderworpen moet worden.

Maar de twee gemeenten zijn het daarmee niet eens. Zij wijzen op een rechterlijke uitspraak dat er voor d APV-ontheffing geen koppeling mag worden gelegd tussen de opknapbeurt van het spoor en het toekomstige gebruik ervan.

Weert en Cranendonck verwachten dat bij de werkzaamheden, die slechts enkele dagen in beslag nemen, weinig geluidsoverlast zal ontstaan. Het vernieuwen van het ballast en het leggen van nieuwe rails en dwarsliggers gebeurt met behulp van een speciale trein.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 10 november 2006

 

Top

 

 

 

Weert:  geen omleiding IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - De gemeente Weert ziet bij nader inzien toch af van het plan om bij het nieuw leven inblazen van de IJzeren Rijn in te zetten op een omleiding van dat tracé langs de autosnelweg A2.

Het gemeentebestuur zal zich voortaan sterk maken voor een ondertunneling van het bestaande tracé in het stedelijk gebied als de regeringen van België en Nederland besluiten tot het opnieuw openstellen van het historisch tracé van deze spoorlijn.

Dat heeft de gemeente bekendgemaakt in een verklaring die is opgesteld naar aanleiding van een bijeenkomst met de inwoners van Laar. Bij die bijeenkomst heeft de dorpsraad van Laar felle kritiek geleverd op de omleidingsvariant, die behalve Laar ook de kernen Boshoven en Leuken zal doorsnijden.

Voorzitter Ton Timmermans van de dorpsraad is blij dat het gemeentebestuur inziet dat een pleidooi voor een omleiding van de spoorlijn langs de autosnelweg en door de kleine kernen rampzalige gevolgen zal hebben voor die kernen.

Toch is Timmermans niet helemaal tevreden met de verklaring van het Weerter stadsbestuur. “Ik had liever gezien dat ze definitief afstand nemen van de omleidingsvariant. Nu blijft het nog steeds mogelijk dat die variant via een achterdeur weer op de agenda komt te staan”, zegt hij.

Timmermans reageert daarmee op een toelichting van de gemeente. Die meldt dat de omleidingsvariant niet wordt geschrapt uit het schetsboek. Dat schetsboek met alternatieven is vorig jaar door Weert, Cranendonck, Heythuysen en Haelen samen met de Belgische gemeenten Neerpelt, Overpelt en Hamont aangeboden aan verkeersminister Karla Peijs.

Volgens een woordvoerster van de gemeente wordt er aan dat schetsboek niets veranderd. “B en W spreken zich nu alleen duidelijk een voorkeur uit voor een ondertunneling van het tracé dat midden door de stad loopt”, zegt zij.

Dorpsraadsvoorzitter Timmermans ziet in de toelichting een bewijs dat het stadsbestuur nog niet helemaal afstand heeft genomen van de omleidingsvariant. Hij kondigt aan dat Laar zich tegen die variant zal blijven verzetten als straks blijkt dat een ondertunneling niet haalbaar blijkt.

De gemeente Weert houdt maandag 13 november in de Academie voor Dans en Muziek een politiek debat over de reactiveringsplannen voor de IJzeren Rijn. Het is de bedoeling dat de politieke partijen dan hun standpunten daarover bekend maken. Voor de bijeenkomst zijn ook diverse Tweede-Kamerleden en deskundigen uitgenodigd. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger zaterdag 11 november 2006

 

Top

 

 

Kamer tegen herstel deel IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - De Tweede Kamer komt breed in verzet tegen het opknappen van het stukje IJzeren Rijn tussen  Budel en Weert. CDA, PvdA, VVD, SP, D66 en Groenlinks sturen samen een brief naar minister Karla Peijs (Verkeer) om haar te vragen het herstelwerk tegen te houden.

Dat is gisteravond door de zes partijen toegezegd tijdons een debat over de IJzeren Rijn in Weert. De brief moet nog voor de verkiezingen van volgende week de deur uit. Gisteren was er zelfs sprake van dat het schrijven vandaag nog op de post gaat.

De opknapbeurt voor het stuk spoor tussen Weert en Budel kost ruim zes miljoen euro. Dat is veel te veel geld voor een tracé dat vervolgens amper gebruikt kan worden, vonden de politici die gisteren in Weert voor groot publiek hun standpunten bekend maakten. Zeker omdat tijdelijk gebruik van de IJzeren Rijn twee jaar geleden al door een motie van de Tweede Kamer werd verboden. De spoorlijn die de haven van Antwerpen verbindt met het Duitse achterland, mag pas heropend worden als wordt voldaan aan alle Nederlandse milieuregels. Volgens GroenLinks-senator Tof Thissen moet de regio er nadrukkelijk voor waken dat er straks geen Belgische treinen via Budel en Weert naar Sittard rijden. Formeel is er dan geen sprake van een IJzeren Rijn en kunnen de treinen dus worden toegestaan, met alle overlast en risico’s van dien.

Reden voor burgemeester Jacques Niederer van Weert om blij te zijn met de toezegging die de Kamerleden gisteren deden. Weert en Budel hebben zich de voorbije maanden fel verzet tegen de plannen van ProRail om het spoor op te knappen. Vorige week moesten de gemeenten nog vergunningen afgeven voor de werkzaamheden, omdat ze juridisch gezien geen mogelijkheid meer hadden om ProRail langer tegen te houden.

De Kamerleden deden gisteravond nog meer beloftes. Zo willen ze kijken of de commissie die momenteel onderzoekt welke ingrepen nodig zijn om de IJzeren Rijn op te knappen, ook alternatieve routes kan beoordelen. Volgens VVD-Kamerlid Frans Weekers komt de Duitse deelstaat Noordrijn Westtalen volgende maand met een rapport waarin zes alternatieve tracés worden besproken. Hij vindt dat de Tweede Kamer op dat moment de discussie over de route voor de IJzeren Rijn moot heropenen. CDA-Kamerlid Jos Hessels ziet in die studie een mogelijkheid om een debat aan te vragen met Peijs, om haar vervolgens op te dragen ook deze alternatieven te bestuderen. SP-Kamerlid Arda Gerkens vindt die houding veel te afwachtend. De Kamer moet zelf alternatieven bedenken, vindt ze.

Alle aanwezige politici spraken zich gisteren duidelijk uit tegen heropening van het oude tracé van de spoorlijn. Op initiatief van D66-­Kamerkandidaat Paul Wessels komen de politici in januari nog eens terug naar Weert. Dan is het risico op verkiezingspraat wat minder en is duidelijk welk kabinet er regeert, redeneert hij.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger dinsdag 14 november 2006

 

Top

 

 

 

Creatief tellen: vele handtekeningen tegen IJzeren Rijn

DOOR PAUL BOTS

 

WEERT - De grijns op het gezicht van burgemeester Jacques Niederer sprak maandagavond boekdelen. Hij had net gehoord dat er 31.854 handtekeningen tegen de heropening van het oude tracé van de IJzeren Rijn in zijn gezameld. En dat is reden tot juichen, blijkt uit zijn reactie. De steunbetuigingen worden binnenkort aan minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat aangeboden. Nou lijkt het een mooie score: ruim dertigduizend handtekeningen. Maar als de minister kritisch de stapel doorvlooit, zal ze ontdekken dat er wel erg creatief is geteld in Midden-Limburg.

Oké. Negenduizend handtekeningen zijn echt in de gemeenten opgehaald die meedoen aan de actie “Ik lig wakker van de IJzeren Rijn’. Naast Weert zijn dat Heythuysen, Haelen en Cranendonck. Deze stapel mag Peijs dan ook best zien als een duidelijk signaal.

Dat geldt ook voor de doos met 9400 handtekeningen die Toine Wuts van de Milieufederatie overhandigde tijdens het IJzeren Rijndebat dat in Weert werd gehouden. “Ingezameld door de stichting IJzeren Nein onder wandelaars in het Meinweggebied, legt Wuts uit. Samen dus 18.400 handtekeningen. Geen slechte score, maar blijkbaar is het nog niet genoeg. Wuts toont een stapel met maar liefst 12.354 formulieren. ‘Oude handtekeningen’, geeft hij volmondig toe. Het zijn de steunbetuigingen die de Milieufederatie jaren geleden inzamelde in haar strijd tegen de IJzeren Rijn.

Is het niet wat gekunsteld om die nu te overhandigen? Nee, vindt Wuts. “Deze mensen hebben ons destijds gemachtigd om namens hen actie te voeren. Nou, dit kunnen we toch wel een actie noemen. En ja, achttienduizend handtekeningen maken indruk. Maar dertigduizend maken meer indruk.” Wuts moet wel erkennen dat door de werkwijze wellicht wat namen dubbel zijn geteld, omdat mensen twee keer hebben getekend. “Maar dan gaat het hooguit om een paar honderd mensen die ons jaren geleden vanuit Weert machtigden. Meer zijn het er niet, omdat de IJzeren Rijn daar toen nog niet zo leefde.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 15 november 2006

 

Top

 

 

IJzeren Rijn

Hunsel - Voor of tegen de IJzeren Rijn? Terwijl tijdens het verkiezingsforum in Hunsel, maandagavond, nog door CDA’er John van den Beuken werd gezegd dat zaken zoals de IJzeren Rijn belangrijk zijn, beweert wethouder Jo Smolenaars dat zijn partij (CDA, red.) tegen de IJzeren Rijn is. “ Wij willen geen intensief treinverkeer door de kernen”, benadrukt hij. In het verkiezingsprogramma van de partij wordt er alleszins niet vermeld dat ze absoluut tegen de komst van de IJzeren Rijn is.

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 17 november 2006

 

Top

 

 

Snelle start opknappen spoor

Dinsdag begint snoeiwerk op stuk IJzeren Rijn tussen Weert en Budel

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT/BUDEL - Spoorbeheerder ProRail begint dinsdag met de voorbereiding voor de omstreden opknapbeurt van de spoorlijn Weert-Budel die onderdeel vormt van het historische tracé van de IJzeren Rijn. Tegen het opknappen is veel verzet vanuit de  regio.

Afgelopen maandag beloofden Kamerleden van CDA, PvdA, VVD, SP, GroenLinks en D66 tijdens een debat in Weert dat ze de minister gaan vragen het werk tegen te houden. Ze vinden de opknapbeurt, die ruim zes miljoen euro gaat kosten, veel te duur voor de paar treinen die straks over het spoor mogen rijden. Ook vindon ze dat ProRail niet vooruit mag lopen op besluiten over de IJzeren Rijn. Heropening van het stuk tussen Budel en Weert kan betekenen dat er op korte termijn al goederenvervoer vanuit België richting Sittard kan.

ProRail weet van dat verzet, laat woordvoerster Renske Altink weten. “We hebben in de krant gelezen dat de Tweede Kamer met die brief komt. Formeel zijn we echter niet op de hoogte gebracht.” Volgons Altink is voor het snoeiwerk geen vergunning nodig. De verdere opknapbeurt voor de spoorlijn moet wel vergund worden. Drie van de vier papiertjes zijn daarvoor al binnen. Het vierde, een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet, ligt klaar maar moet nog definitief goedgekeurd worden. ProRail verwacht dan ook dat de grote ingrepen in de tweede of derde week van januari van start kunnen. “Vooralsnog zien wij geen reden om van die planning af te wijken”, laat ze verwijzend naar de brief van de Tweede Kamer weten.

De gemeente Weert ziet daar mogelijk wel een reden voor. Weert bekijkt vandaag of de bomen langs het spoor zijn opgenomen in het bomenregister. Als dat het geval is, moet een kapvergunning aangevraagd worden. De kans is klein dat die voor dinsdag is geregeld.

Die brief aan de minister is overigens ook nog niet gepost, zo laat CDA-Kamerlid Jos Hessels weten. Hij zou het voortouw nemen bij het schrijven van de brief maar is daar door de drukke verkiezingscampagne nog niet aan toe gekomen. “Ik hoop ‘m dit weekend te kunnen posten”, vertelt hij. Dat ProRail dan al aan de slag is op het moment dat minister Karla Peijs de brief krijgt, neemt hij op de koop toe. “Het is sowieso de vraag hoe snel de minister kan ingrijpen. Dat zal voor het begin van dit snoeiwerk niet meer lukken. Maar voordat het echte werk in januari begint, is er nog tijd genoeg.”

Hessels wil de antwoorden van Peijs gebruiken om een debat over de IJzeren Rijn aan te vragen. Hij hoopt dat tegen die tijd ook de Duitse deelstaat Noordrijn Westfalen klaar is met een studie naar zes alternatieve tracés voor de spoorlijn.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 17 november 2006

 

Top

 

 

Werk langs IJzeren Rijn uitgesteld

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - ProRail heeft de start van het snoeiwerk langs het stukje spoor tussen Weert en Budel uitgesteld. Dit is gisteren besloten na overleg met de gemeente.

De railbeheerder zou vandaag beginnen met het snoeiwerk langs het spoor dat onderdeel uitmaakt van het oude tracé van de IJzeren Rijn. Het snoeien geldt als voorbereiding voor een opknapbeurt voor het stuk spoor dat momenteel niet meer in gebruik is.

Aanleiding voor het uitstel zijn contacten die de voorbije dagen hebben plaatsgevonden tussen gemeente en ProRail naar aanleiding van een publicatie in deze krant. Weert wil precies weten welk werk de spoorbeheerder gaat uitvoeren. Als er ook maar een boom langs het spoor omgezaagd wordt, is ProRail verplicht hiervan een melding te maken.

Kapvergunningen zijn vervolgens overigens vrij makkelijk te verlenen, omdat de bomen langs het spoor niet op de gemeentelijke lijst van beschermd groen staan.

Gisteren is ProRail met de formele melding bij de gemeente gekomen. Weert heeft aangegeven nu twee weken nodig te hebben om de zaak te bestuderen. Daarna wordt duidelijk of ProRail vergunningen moet aanvragen. Volgens een woordvoerster van ProRail zal de vertraging waarschijnlijk langer dan de genoemde twee weken duren. Als er duidelijkheid is over de vergunningen, moeten deze papieren eventueel nog worden aangevraagd en moet het werk nog in de planning een plekje krijgen.

Grote problemen verwacht de railbeheerder overigens niet door de vertraging. De grote ingrepen bij het opknappen van het spoor zijn in de tweede of derde week van januari gepland.

Tegen die tijd moet overigens ook minister Karla Peijs duidelijkheid hebben gegeven over de opknapbeurt. Zes partijen uit de Tweede Kamer vragen de minister om het werk helemaal stil te leggen. Zij zijn bang dat het stuk spoor al snel gebruikt gaat worden voor goederentransporten richting Sittard. In dat geval hebben Weert en Budel wel al de overlast van een IJzeren Rijn, terwijl er nog helemaal geen besluit over heropening van het oude spoortracé tussen Antwerpen en het Duitse Ruhr-gebied is genomen.

Weert en Cranendonck hebben het werk lange tijd proberen tegen te houden, maar moesten enkele weken geleden toch vergunningen afgeven. Tegenhouden kon alleen als er veel overlast voor omwonenden zou zijn. Dat was juridisch echter niet hard te maken.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger dinsdag 21 november 2006

 

Top

 

 

 

‘N280 onder spoorkruising Weert door’

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER

 

WEERT - Mochten de plannen voor een nieuw tracé van de N280 niet doorgaan, dan zal de Roermondseweg hoe dan ook met een tunnel onder het spoor in Weert moeten gaan lopen. Spoorbeheerder ProRail heeft al plannen voor een dergelijke ‘ongelijkvloerse spoorkruising’ ter hoogte van wegrestaurant De Tos.

De Weerter VVD-wethouder Anton Kirkels (Ruimtelijke Ordening) zegt dat van ProRail te hebben vernomen. “Wat de officiële status van de plannen voor een tunnel onder het spoor is, weet ik nog niet. Maar informeel is daar een toezegging over gedaan.” Een woordvoerster van ProRail bevestigt dat er in 2003 ontwerpen zijn gemaakt voor zo’n spoortunnel, maar dat die plannen tot zeker 2000 in de koelkast zijn gezet vanwege de onduidelijkheid over het opnieuw in gebruik nemen van de IJzeren Rijn. Mochten daardoor op termijn iedere tien minuten treinen door Weert gaan lopen, dan zou de spoortunnel bij de N280 wel eens deel kunnen uitmaken van de financiële eisen die Nederland dan wil stellen. Als het aan Kirkels ligt, moet er sowieso iets gebeuren met de huidige kruising van de Roermondseweg (N280) en het spoor in Weert. Uit een verkeersstudie van de provincie blijkt dat die spoorwegovergang de verkeersstroom van Roermond naar Weert nog verder zal ophouden.

Van Roermond tot aan KelpenOler zou de huidige tweebaansweg verbreed moeten worden met twee extra rijstroken. In studie is ook of de Roermondseweg mogelijk als tweebaansweg wordt verlegd, zodat hij vanaf restaurant De Tos via natuurgebied Moeselpeel direct aansluit op de Ringbaan-Oost. De N280 komt dan parallel langs het spoor te liggen en de spoorwegovergang zou dan kunnen sluiten. Maar Kirkels benadrukt dat dat maar een van de vier opties is. In de andere drie schetsen voert de weg namelijk wel over het spoor en wordt hij later afgebogen richting de Graafschap Hornelaan, over bedrijventerrein Moesdijk, of over het huidige tracé.

Kirkels: “Dan moeten we echt aan ondertunneling van het spoor gaan denken. ProRail wordt hoe dan ook gevraagd om een bijdrage te leveren.” De spoorwegbeheerder zelf zegt nog niets van de verbreding van de N280 te hebben gehoord.

Nu vinden er op het Weerter gedeelte van de N280 zo’n twintig ongelukken per jaar plaats. Zonder extra maatregelen zullen dat er in 2020 gemiddeld 32 zijn, zo voorspelt de provincie.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger donderdag 23 november 2006

 

Top