IJzeren Rijn Actueel Oktober 2006

 

Publicaties in Dagblad de Limburger:

17 oktober: Petitie tegen heropening IJzeren Rijn

 

21 oktober: Laar: geen actie tegen IJzeren Rijn

 

25 oktober: ‘Rol provincie bij IJzeren Rijn moet actiever’

 

28 oktober: Alternatief tracé voor IJzeren Rijn ontziet Meinweg

 

28 oktober: Nieuw tracé IJzeren Rijn ontziet Meinweg

 

 

 

Petitie tegen heropening IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - De gemeentebesturen van Weert, Haelen en Heythuysen en van de Brabantse buurgemeente Cranendonck vragen hun burgers een petitie tegen de heropening van de IJzeren Rijn te ondertekenen.

Eind deze week valt bij alle gezinnen in deze vier gemeenten een informatiekrant over de plannen met deze goederenspoorlijn van Antwerpen via Midden-Limburg naar Duitsland in de bus.

Daarin is een petitie afgedrukt die burgers kunnen ondertekenen en naar de gemeente Weert kunnen opsturen.

De gemeenten willen de handtekeningen vervolgens aan de Minister van Verkeer en Waterstaat aanbieden. De vier gemeenten hopen dat hun gezamenlijke actie tienduizenden handtekeningen oplevert.

Volgens de gemeenten zal heropening van de IJzeren Rijn de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid in de vier gemeenten voor een reeks van jaren verstoren.

In de gemeenten wordt deze week ook een flyer-actie gehouden. In het Weerter stadhuis is vanaf 2 november een tentoonstelling over de gevolgen van de heropening van de IJzeren Rijn. Bovendien houdt Weert op 13 november een debat over deze plannen.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger dinsdag 17 oktober 2006

 

Top

 

 

 

Laar: geen actie tegen IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - De dorpsraad van Laar weigert mee te werken aan een oproep van de gemeente Weert om samen met de andere dorps- en wijkraden in Weert te protesteren tegen een reactivering van het  historisch tracé van de IJzeren Rijn.

Meedoen aan de protestactie betekent namelijk volgens de dorpsraad dat ja wordt gezegd tegen een alternatief plan van de gemeente Weert om het tracé van die spoorlijn langs de autosnelweg A2 om Weert te leiden. En daar past de dorpsraad in Laar voor.

De dorpsraad ziet die omleiding langs de A2 helemaal niet zitten omdat de spoorlijn in dat geval het buitengebied van de wijken Boshoven, Laar en Leuken doorsnijdt. Met als gevolg dat de bewoners van die wijken dan worden opgezadeld met nogal wat overlast.

De gemeente Weert ontkent met klem dat zij bij een reactivering van de spoorlijn wil inzetten op een omleiding van het tracé langs de autosnelweg. “Dat is niet aan de orde”, zo laat het college van B en W weten. “We willen een verantwoorde inpassing van de IJzeren Rijn ten behoeve van de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid .

De voorkeur van de gemeente gaat dan ook uit naar een ondertunneling van het bestaande tracé dat door de stad loopt. “Die ondergrondse oplossing sluit aan op het besluit van de Tweede Kamer om in te stemmen met het historisch tracé en op de stellingname van onze raad en is de inzet van het gemeentebestuur.”

Maar de dorpsraad in Laar is niet onder de indruk van de uitleg van het gemeentebestuur.

De dorpsraad verwijst daarvoor naar het Schetsboek met alternatieven dat Weert vorig jaar samen met andere gemeenten heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

In dat schetsboek worden twee alternatieven aangedragen: ondertunneling en omleiding van de spoorlijn langs de A2. “Bij de ondertunneling worden een reeks nadelen opgesomd, bij het tracé langs de A2 geen enkel nadeel”, legt voorzitter Ton Timmermans van de dorpsraad uit. “Verder worden aan andere tracé-delen allerlei voorwaarden gekoppeld. Maar bij het tracé langs de A2 niet. Er wordt ook niet gerept over de geluidsoverlast en het doorsnijden van een gebied. Bovendien wordt Laar in dat Schetsdoek helemaal niet genoemd bij de gevoelige gebieden”, zo stelt hij.

Volgens Timmermans heeft de gemeente de zorgen van de dorpsraad niet weggenomen. “We hebben het dossier van de IJzeren Rijn herhaaldelijk bestudeerd. Daarbij is de indruk dat onze belangen niet door de gemeente worden behartigd, alleen maar versterkt. Daarom doen wij niet mee aan de protestactie.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger zaterdag 21 oktober 2006

 

Top

 

 

 

‘Rol provincie bij IJzeren Rijn moet actiever’

VAN ONZE VERSLAGGEVER

  

WEERT - De provincie Limburg moet een prominentere rol spelen bij het opkomen voor de belangen van de Midden-Limburgers die last krijgen van de reactivering van het historisch tracé van de IJzeren Rijn.

Dat vinden de gemeentebesturen van Weert, Cranendonck, Heythuysen en Haelen. Zo vindon dat het Limburgs provinciebestuur een te afwachtende rol speelt in het dossier IJzeren Rijn. Een delegatie van de vier gemeenten gaat daarom vandaag met gouverneur Leon Frissen praten.

De vier gemeenten vinden dat Frissen de problematiek aan de orde moet stellen bij zijn Belgische collega Steve Steevaert.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 25 oktober 2006

 

Top

 

 

 

 

Alternatief tracé voor IJzeren Rijn ontziet Meinweg

VAN ONZE VERSLAGGEVERS

 

MAASTRICHT/ROERMOND - Er bestaat een nieuw plan voor de aanleg van de IJzeren Rijn, de treinverbinding tussen Anwerpen en het Duitse Ruhrgebied. Het alternatieve tracé loopt parallel aan de nieuwe autoweg N280-Oost en ontziet natuurgebied De Meinweg.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, beheerder ProRail, de provincie en Midden-Limburgse gemeenten overleggen komende week over de nieuwe spoorroute. De N280-variant spaart niet alleen het Meinweggebied, maar is ook aanzienlijker goedkoper. Het nieuwe tracé zou via de voormalige Engelse legerbasis in Wegberg kunnen aansluiten op bestaand spoor richting Ruhrstreek.

 

•          ZIE OOK Nieuw tracé IJzeren Rijn ontziet Meinweg

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger zaterdag 28 oktober 2006

 

Top

 

 

 

Nieuw tracé IJzeren Rijn ontziet Meinweg

DOOR PEET ADAMS EN BERT HAMMES

 

MAASTRICHT/ROERMOND - Er lijkt een doorbraak in zicht om de IJzeren Rijn, de treinverbinding tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied, toch met steun uit de regie nieuw leven in te blazen.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, spoorbeheerder ProRail, de provincie en de Midden-Limburgse gemeenten overleggen volgende week over een nieuw tracé, waarbij het natuurgebied de Meinweg wordt gespaard. Dat hebben meerdere betrouwbare bronnen de afgelopen dagen bevestigd.

De IJzeren Rijn zou moeten gaan rijden op een nieuw spoor dat afbuigt bij de spoorbrug in Buggenum en via Boukoul en Asenray parallel aan de nieuwe N280-Oost wordt aangelegd.

Die route heeft al eens onderdeel uitgemaakt van een milieuonderzoek en scoorde toen niet bijster hoog.

Inmiddels is de situatie veranderd. De N280 wordt uitgebreid tot een autoweg en bovendien geeft de overheid tegenwoordig de voerkeur aan zogenaamde gebundelde infrastructuur. Dat betekent dat verschillende vormen van vervoer bij voorkeur zo dicht mogelijk bij elkaar moeten liggen. De N280-variant is ook aanzienlijk goedkoper dan de route door het Meinweggebied, waanvoor een tunnel moet worden aangelegd die alleen al honderden miljoenen euro’s kost.

Het nieuwe tracé zou via de voormalige Engelse legerbasis in Niederkrüchten en Wegberg kunnen aansluiten op bestaand spoor richting Ruhrstreek. Daarvoor moet nabij de grensovergang Maalbroek wel een hoogteverschil van zo’n tien meter worden overbrugd. De Engelse autoriteiten hebben al eerder te kennen gegeven een gedeelte van de legerbasis te willen teruggeven aan Niederkrüchten.

Over het nieuw leven inblazen van de IJzeren Rijn wordt inmiddels jaren gebakkeleid tussen Nederland en België. Daarbij ging het met name om de juridische vertaling van afspraken uit de negentiende eeuw en de kostenverdeling tussen Nederland en België. Een commissie van wijze mannen oordeelde uiteindelijk dat Nederland honderden miljoenen zal moeten bijdragen aan de spoorverbinding.

De IJzeren Rijn loopt via Weert en Roermond. De aantasting van het Meinweggebied, die onderdeel uitmaakt van het historisch tracé, vormde een van de grootste obstakels voor de reactivering van de IJzeren Rijn. Beide gemeenten eisen ook dat er aanvullende maatregelen moeten komen om bijvoorbeeld geluidsoverlast in het centrum van Weert te voorkomen.

De Duitse deelstaat Noordrijnland-Westfalen is al enkele maanden bezig met een onderzoek naar mogelijke alternatieve tracés voor de IJzeren Rijn. Dat onderzoek is nog niet afgerond, zo bleek gisteren.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger zaterdag 28 oktober 2006

 

Top