IJzeren Rijn Actueel September 2006

 

Publicaties in Dagblad de Limburger:

13 september: Nieuwe website tegenstanders van IJzeren Rijn

 

16 september: Plannen IJzeren Rijn onzeker

21 september: Gemeenten in actie tegen IJzeren Rijn

22 september: Nieuw verzet tegen plannen van ProRail

 

29 september: CDU tegen hergebruik tracé van IJzeren Rijn

 

 

 

Nieuwe website tegenstanders van IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - Wakkervandeijzerenrijn.nl. Zo heet de nieuwe website die de gemeenten Weert, Cranendonck, Haelen en Heythuysen binnenkort lanceren om hun ongenoegen over de plannen voor reactivering van de IJzeren Rij wereldkundig te maken.

De nieuwe website geeft direct verbinding met de website van de gemeente Weert en een speciale link waarop allerlei informatie staat over de reactiveringsplannen.

Op deze link met de naam Dossier IJzeren Rijn staat uitvoerig vermeld waarom de gemeenten tegen het hergebruik van de historische spoorlijn tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied zijn. “Het is de bedoeling dat we de informatie op de link nog aanvullen en uitbreiden”, laat een woordvoerder van de gemeente Weert weten. Het opstarten van de website is overigens niet de enige actie die de vier gemeenten op stapol hebben staan. “We willen de mensen ook met andere acties bewust gaan maken van de nadelen die kleven aan de reactivering van de IJzeren Rijn. Daarnaast gaan we de politici die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen bestoken met informatie. Ook gaan we een petitie aanbieden”, laat de woordvoerder weten.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 13 september 2006

 

Top

 

 

 

Plannen IJzeren Rijn onzeker

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT/ROERMOND - De plannen voor de reactivering van de IJzeren Rijn bij Roermond en natuurgebied De Meinweg  moeten mogelijk helemaal worden herzien. De regering van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen onderzoekt namelijk of die spoorlijn de grens tussen Nederland en

Duitsland op een andere plek moet overschrijden.

Ook Verkeersminister Karla Peijs houdt er rekening mee dat de afspraken die met België zijn gemaakt over dt reactivering mogelijk op dt helling moeten. Dat heeft zij deze week laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Peijs merkt in de brief op dat het Duitse onderzoek “afhankelijk van de meningsvorming aan Duitse zijde eventueel gevolgen kan hebben voor de invulling van hot akkoord”. Volgens de minister worden de resultaten van dit onderzoek nog dit jaar verwacht.

Woordvoerder Stephan Heuschen van het Verkeersministerie van Noordrijn-Westtalen bevestigt dat de resultaten van het onderzoek tussen oktober en december worden bekend gemaakt. Inhoudelijk wil en kan hij niet vooruitlopen op de resultaten van het onderzoek. “Het onderzoek naar alternatieve tracés is opgestart, omdat na de stillegging van de IJzeren Rijn in Mönchengladbach veel huizen zijn gebouwd vlakbij die spoorlijn. Een reactivering van die spoorlijn zou tot teveel geluidhinder voor de omwonenden leiden. Daarom zoeken we nu naar betaalbare alternatieven”, legt hij uit.

Het is vervolgens, zo laat Heuschen weten, aan de deelstaatregering om te besluiten welk van de tracës uitgevoerd moet worden. Daarna gaat de Bundesbahn met dat besluit aan de slag. Of er met het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat contact is geweest over het onderzoek weet hij niet.

Volgens woordvoerster Liza Neves van Verkeer en Waterstaat zijn er regelmatig contacten met de Duitse deelstaatregering. In hoeverre de uitkomsten van het Duitse onderzoek van invloed zijn op de Nederlandse plannen voor de reactivering weet zij niet. “Daarover kunnen we niets zeggen. Dat gaan we nog bekijken”, zegt zij. Neves benadrukt dat er nog geen beslissingen zijn genomen. “Er is tot nu toe alleen maar gepraat. België wil die lijn graag heropenen. België moet daar dus duidelijkheid over geven. Net als de Duitsers.”

België en Nederland hebben intussen een flink stap voorwaarts gezet naar de reactivering van de IJzeren Rijn. De ministers Peijs en Tuybens hebben overeenstemming bereikt over de instelling van een commissie van onafhankelijke deskundigen. Zij gaan zich buigen over de kostenverdeling tussen België en Nederland van de modernisering van de spoorlijn. De instelling van de commissie is aanbevolen door het Hof van Arbitrage. Dat boog zich enkele jaren geleden over de reactivering van de spoorlijn tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger zaterdag 16 september 2006

 

Top

 

Gemeenten in actie tegen IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER

 

WEERT - Heythuysen, Haelen, Weert en Cranendonck zijn een campagne tegen de openstelling van het historische spoortraject IJzeren Rijn gestart. De actie duurt tot aan de Tweede Kamerverkiezing op 22 november.

De bedoeling is om handtekeningen te verzamelen onder de inwoners van de gemeenten. De handtekeningen worden via en petitielijst aan minister Karla Peijs aangeboden. Verder willen de gemeenten landelijke en provinciale politici beïnvloeden. Maandag 13 november is in de Academie voor Muziek en Dans in Weert een debat met Tweede Kamerleden. Ook is er informatie via de huis-aan-huisbladen en een tentoonstelling op 2,3 en 4 november in het Weerter stadhuis.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger donderdag 21 september 2006

 

Top

 

Nieuw verzet tegen plannen van ProRail

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

WEERT - De Milieufederatie Limburg heeft bij de gemeente Weert geprotesteerd tegen het voornemen om een ontheffing te verlenen aan ProRail voor het opknappen van een deel van het IJzeren Rijntracé tussen Budel en Weert.

De federatie vindt dat Weert het opknappen niet kan toestaan, omdat er geen redelijke kans bestaat dat ProRail ook ontheffingen krijgt van de Flora- en Faunawet en van de Natuurbeschermingswet. Deze vergunningen worden door de provincie afgegeven.

Verder vindt de federatie dat Weert beter eerst met verkeersminister Karla Peijs contact had kunnen zoeken. De bewindsvrouwe heeft immers de vorige week aan de Tweede Kamer laten weten dat geen sprake kan zijn van een tijdelijk gebruik van de IJzeren Rijn.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 22 september 2006

 

Top

 

 

 

CDU tegen hergebruik tracé van IJzeren Rijn

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

ROERMOND/WEERT - De christendemocraten de Duitse deelstaat in Noord-Rijn Westtalen zien niets in plannen voor het hergebruik van het historisch tracé van de IJzeren Rijn. Dat hebben ze deze week laten weten tijdens een overleg van CDU-bestuurders met de directie van de Duitse spoorwegen. Als de spoorlijn desondanks opnieuw in gebruik genomen moet worden, kan dat alleen als de geluidsoverlast van het treinverkeer tot een minimum wordt beperkt.

De directie van de Duitse spoorwegen wijst een reactivering van het historisch tracé vooralsnog niet af. Maar het spoorbedrijf houdt er steeds meer rekening mee dat het goederenverkeer tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied zal worden verplaatst naar de Betuwelijn.

Ook Duitse en Belgische vervoerders zetten steeds meer in op alternatieve treinverbindingen tussen het Antwerpse havengebied en het Ruhrgebied. Sinds het begin van deze maand rijden intussen wekelijks acht goederentreinen heen en weer tussen de haven van Zeebrugge en Duisburg.

De treinen komen bij Roosendaal over de grens en rijden via Tilburg, Don Bosch, Nijmegen en Arnhem naar de Duitse grensplaats Emmerich en vandaar naar Duisburg midden in het Ruhrgebied.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 22 september 2006

 

Top