Limburg Actueel Maart 2007

 

Publicaties in Dagblad de Limburger:

 

1 maart: Kruispunt bij overweg Meerssen terug in oude staat

1 maart: Protestwandeling tegen intensivering goederenvervoer

2 maart: ‘Miljoenenlijn als light-rail’

3 maart: Toch noodgebouw bij station Valkenburg

7 maart: Geen onderzoek veiligheid Veolia

12 maart: Trein botst tegen container op spoor

13 maart: Treinverbinding tussen Maastricht en Aken geen verkiezingsstunt

16 maart: Eijsden wil trein terug

20 maart: Exploitant station verlengt huurcontract

20 maart: Park + Ride geopend bij Maastricht CS

21 maart: IJff wil van ProRail duidelijkheid over spoorwegovergang

22 maart: Vergunning stoomtrein niet in orde

23 maart: ‘Rangeerspoor moet blijven’

27 maart: Verkeer tijdelijk via plantsoen

31 maart: Stoomtrein ‘onthaast’ gejaagde toeristen

 

 

 

Kruispunt bij overweg Meerssen terug in oude staat

DOOR RENÉ WILLEMS

 

MEERSSEN - Op het gevaarlijke kruispunt bij de overweg in Meerssen wordt de oude voorrangssituatie in ere hersteld: auto’s die vanaf de Parallelweg komen, moeten het verkeer op de Stationsstraat weer voor laten gaan. Tijdens spitsuren nemen verkeerslichten de regie over.

Volgens Niels Bosch van adviesbureau DHV is een simpele aanpassing voldoende om het kruispunt veilig te maken. Een ingrijpende reconstructie van het kruispunt, waar met name scholieren op de fiets regelmatig in de knel komen, is in zijn ogen niet nodig.

Bij de gemeente Meerssen regent het klachten over de gevaarlijke situatie op het kruispunt nabij het station. Het college van B en W is er ‘s ochtends persoonlijk poolshoogte gaan nemen en kan dat slechts beamen: ook het college ervaart de huidige situatie als ‘onverantwoord’.

In opdracht van het college heeft DHV de situatie bekeken. Volgens Bosch is het kruispunt objectief bekeken minder gevaarlijk als het subjectief wordt ervaren. Ook het aantal ongevallen dat er is gebeurd, geeft volgens Bosch geen aanleiding om het kruispunt als gevaarlijk te bestempelen.

Volgens DHV zou het kruispunt wel overzichtelijker worden als de oude voorrangssituatie weer terug komt. Daarbij wordt de Stationsstraat de hoofdroute.

De Parallelweg sluit straks weer haaks aan op die Stationsstraat. Buiten de spitsuren, als de nieuwe verkeerslichteninstallatie niet werkt, moet het verkeer op die Parallelweg voorrang verlenen.

Bij de aanpassing van het kruispunt wordt de bestaande fietsroute richting Stella Maris College gehandhaafd. Als de overweg dicht is geweest - sinds het aantal treinritten is verdubbeld gaan de spoorbomen acht keer per oor dicht - krijgen de fietsers als eerste groen licht.

Het nieuwe parkeerterrein achter het station wordt via het kruispunt aangesloten op de Stationsweg.

Een apart verkeerslicht regelt dat auto’s daar veilig de weg op kunnen.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger donderdag 1 maart 2007

 

Top

 

 

 

Protestwandeling tegen intensivering goederenvervoer

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

KERKRADE - In Kerkrade beginnen steeds meer mensen zich ongerust te maken over de voorgenomen intensivering van het spoorvervoer - en met name het goederenvervoer- over het traject Heerlen­Herzogenrath. GroenLinks in de Kerkraadse gemeenteraad heeft voor aanstaande zondag een protestwandeling langs delen van het traject gepland. Dat loopt namelijk voor ruim 3,5 kilometer over Kerkraads grondgebied en gaat dwars door woon- en natuurgebieden. “In de gemeenteraad van Kerkrade worden af en toe nog wel eens vragen gesteld over dit onderwerp. Het thema speelt onderhand al jaren binnen de politiek. Zolang zijn er namelijk al plannen om het goederenvervoer over het genoemde spoortraject flink te intensiveren”, zegt een woordvoerder van de partij.

Het traject komt bij de provinciale autoweg in Eygelshoven de gemeentegrens over en scheidt Eygelshoven van het Waubacherveld. Verder loopt het traject langs het Julia-industrieterrein en de kom van Eygelshoven richting Haanrade alwaar via het Wormdal de Duitse grens wordt bereikt. “Aanliggende bebouwing zou door de komst van meer goederenvervoer via het spoor wel eens de nodige aanpassingen moeten ondergaan om aan de strenge veiligheidseisen te voldoen voor onder andere het vervoer van gevaarlijke stoffen”, stelt de fractie van GroenLinks.

Ook zal er eventueel meer geluidsoverlast optreden voor de getroffen bewoners. “De consequenties voor de natuur, in het bijzonder voor het kwetsbare Wormdal, zijn ook niet duidelijk, stelt de partij.

De afdeling Kerkrade van GroenLinks heeft daarom besloten een publieke demonstratie te houden tegen een eventuele intensivering, omdat volgens de partij veel vragen niet concreet beantwoord worden.

Zondag zal een vreedzame demonstratie gehouden worden.

Sympathisanten vertrekken om één uur vanaf de markt in Eygelshoven in de richting van het beoogde traject.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger donderdag 1 maart 2007

 

Top

 

 

 

‘Miljoenenlijn als light-rail’

DOOR STEFAN GILLISSEN

 

MAASTRICHT/SIMPELVELD - De oude treinverbinding tussen Maastricht en Aken, via de Miljoenenlijn,. wordt mogelijk in ere hersteld. De CDA-statenfractie gaat een plan voorleggen aan minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA).

Vanwege het economische belang is het volgens de minister belangrijk dat er een goede verbinding is met Nederland en Duitsland, zowel over de weg als over het spoor. Daar wil hij ook in investeren, liet Eurlings in Brunssum weten. Hij noemde geen voorbeelden.

De CDA-statenfractie wil dat op het traject tussen Maastricht en Aken, waaraan Wijlre-Gulpen, Schin op Geul, Eys-Wittem en Simpelveld liggen, een diesel aangedreven light-railtrein gaat rijden. Daardoor krijgt het Heuvelland directe aansluiting op het hogesnelheidsnetwerk in Duitsland. Dat moet het toerisme bevorderen.

Er zouden meer voordelen zijn. “Door de trein uit Maastricht een stop te laten maken in Eijsden, is de omstreden sluiting van het NS-station ongedaan gemaakt”, zegt CDA-statenlid Jeu Titulaer. “Diesel-lightrail heeft als voordeel dat de trein geen elektriciteit nodig heeft. Voorheen zorgde het verschil in stroomspanning op het Belgisch-Nederlandse traject voor problemen.”

Het plan valt of staat met samenwerking met de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM). ZLSM, eigenaar van het spoor tussen Valkenburg en Kerkrade/Bocholtz vroeg de provincie om zes miljoen euro steun voor onderhoud van het traject. “Sowieso vinden we dat de stoomtreinmaatschappij zo belangrijk is voor het toerisme, dat ZLSM op onze steun kan rekenen. Maar het mes kan aan twee kanten snijden. Als ZLSM het spoor beschikbaar stelt, zou de provincie het kunnen onderhouden.”

Het ongeveer 15 miljoen euro kostende CDA-plan voorziet ook in het aanleggen van een extra spoor dat het bedrijventerrein Avantis moet ontsluiten. Titulaer denkt dat het voorstel kansrijk is. “De minister kent de situatie van huis uit. Van belang is dat het Rijk 800 miljoen euro stak in Randstadrail. De investeringen in de lijn Maastricht-Aken, zijn daarbij vergeleken kinderspel.”

Het CDA is van plan tijdens de coalitiebesprekingen na de komende verkiezingen een punt te maken van de treinverbinding tussen Eijsden-Maastricht en Aken. Op dit moment kent Zuid-Limburg een indirecte treinverbinding met de Duitse stad.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 2 maart 2007

 

Top

 

 

 

Toch noodgebouw bij station Valkenburg

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

VALKENBURG - Jac Pellegrom, exploitant van het station in Valkenburg, mag achter het dienstgebouw toch een semi-permanent gebouw neerzetten voor zijn modelspoormuseum. De aanvankelijke weigering van de gemeente is door B en W herroepen nadat de bezwarencommissie Pellegrom in het gelijk had gesteld.

De gemeente heeft voor de omgeving van het historische station een beeldkwaliteitplan laten opstellen. Op grond daarvan heeft het college de gevraagde vergunning voor een semi-permanent gebouw naast het station in eerste instantie afgewezen. De bezwarencommissie vindt dat besluit niet juist. Zij baseert zich daarbij op het feit dat de gemeente eerder had aangegeven dat ze ‘in principe’ wilde meewerken aan de plannen van Pellegrom.

Het college heeft Pellegrom daarop alsnog toestemming verleend om een semi-permanent gebouwtje te plaatsen. “We hebben daar echter wel een aantal stringente voorwaarden aan verbonden”, benadrukt burgemeester Constant Nuytens. “Het gaat om een tijdelijk gebouw dat daar maximaal vijf jaar mag blijven staan. Bovendien moet ook dat semi-permanent gebouwtje voldoen aan het beeldkwaliteitplan.”

Pellegrom is uiteraard blij met de uitspraak van de bezwarencommissie en de beslissing van het college. “We hebben de procedure dus toch gewonnen”, constateert hij. Hij laat wel weten dat de stationsrestauratie doordeweeks dicht blijft tot do procedure volledig is afgerond.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger zaterdag 3 maart 2007

 

Top

 

 

Geen onderzoek veiligheid Veolia

DOOR SERGE SEKHUIS

 

VENLO - De Onderzoeksraad voor Veiligheid onder voorzitterschap van Pieter van Vollenhoven gaat definitief geen onderzoek instellen naar de veiligheid bij vervoersbedrijf Veolia.

FNV Bondgenoten had de raad om onderzoek gevraagd, onder meer naar aanleiding van de botsing van een trein met een tijdens de zware storm van januari omgewaaide boom op de Maaslijn bij Belfeld.

Van Vollenhovens raad heeft de resultaten bestudeerd van een onderzoek naar dat incident door de Inspectie van Verkeer en Waterstaat. Op zoek naar het antwoord op de vraag of Veolia schuldig is aan het incident, is de Inspectie nagegaan wat er precies is gebeurd en hoe de gestrande passagiers zijn opgevangen. Daartoe is onder meer ook met de bij de aanrijding gewond geraakte machinist gesproken. De algemene conclusie is dat Veolia de botsing, onder deze extreme omstandigheden, niet had kunnen voorkomen.

Frank van Setten, directeur Rail en concessie­manager Limburg Zuid bij Veolia, reageerde gisteren opgetogen op het nieuws. De bestuurder meldt dat Verkeer en Waterstaat de vervoerder

Intussen ook een zogeheten ‘definitief spoorwegveiligheidsattest’ heeft verstrekt. Tot nu toe reed Veolia op een proefattest. “Wie in Nederland mensen per trein vervoert, moet beschikken over een veiligheidsattest.

Voor het afgeven van zo’n vervoersvergunning wordt gekeken naar de staat van het materieel, de opleiding van de machinisten en de haalbaarheid van de dienstverlening. Op al die terreinen scoren we een glanzende voldoende”, zegt Van Setten, die ook namens zijn personeel dat de afgelopen maanden zijn “stinkende best” heeft gedaan de zaak op de “rails” te krijgen, blij is met het definitieve attest.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 7 maart 2007

 

Top

 

 

 

Trein botst tegen container op spoor

 

Reuver - Een goederentrein is zaterdagochtend in Reuver tegen een huisvuilcontainer gebotst die door vandalen op het spoor was gezet. De machinist kwam met de schrik vrij. Door de botsing lag het treinverkeer tussen Roermond en Reuver enkele uren stil en reden er bussen op het traject. De spoorwegpolitie neemt de zaak hoog op en heeft een onderzoek ingesteld.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger maandag 12 maart 2007

 

Top

 

 

 

ACHTERGROND

 

De Statenfractie van het CDA maakte vlak voor de verkiezingen bekend werk te willen maken van een rechtstreekse treinverbinding tussen Eijsden en Aken. Losse flodder of reëel plan?

 

Treinverbinding tussen Maastricht en Aken geen verkiezingsstunt

DOOR STEFAN GILLISSEN

 

EIJSDEN/MAASTRICHT - Een directe internationale treinverbinding tussen Eijsden-Maastricht en Aken. Met dat CDA-plan kwam Statenlid Jeu Titulaer twee weken geleden op de proppen. Klinkt prachtig, is ook niet nieuw. In de vorige eeuw tufte dagelijks een trein tussen Mosae Trajectum en de Domstad, tot in 1992 de verbinding werd opgeheven, ‘onrendabel’, werd als reden gegeven voor de omstreden sluiting.

Door oprichting van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) werd het spoor behouden en kunnen reizigers sinds 1995 gebruik maken van een stoomtrein tussen Kerkrade en Schin op Geul. Binnenkort stopt de toeristen trekkende trein ook in Valkenburg. De lijn vervoert inmiddels zo’n 100.000 mensen per jaar en de verwachting is dat het aantal nog fors gaat stijgen. Alleen zit ZLSM van begin af aan niet bepaald goed in de slappe was. De Miljoenenlijn (aanleg van hot spoor kostte begin vorige eeuw één miljoen gulden per kilometer) vraagt veel onderhoud. Daarom werd door ZLSM een verzoek bij de provincie neergelegd voor subsidie.

De zes miljoen waar ZLSM om vraagt, zette een aantal mensen binnen de provincie aan het denken. En er kwam een oplossing waar beide partijen baat bij hebben. Als ZLSM - eigenaar van het spoor tussen Schin op Geul en Kerkrade - reguliere treinen toelaat op het traject, kan de provincie voor het onderhoud zorgen. Diezelfde provincie krijgt de kans om de verbinding Maastricht-Aken nieuw leven in te blazen.

Eijsden zou door een extra stop haar vorig jaar verloren treinverbinding hersteld zien worden. Een light-railtrein (op diesel, geen elektriciteit nodig) zou vanaf Eijsden via Maastricht, Valkenburg, Schin op Geul, Wijlre en Simpelveld naar Aken kunnen rijden. Daardoor krijgt het Heuvelland directe aansluiting op het hogesnelheidsnetwerk in Duitsland.

Een enorme impuls voor het toerisme, aldus de plannenmakers. Het ongeveer 15 miljoen euro kostende CDA-plan, voorziet ook in het aanleggen van een extra spoor dat het bedrijventerrein Avantis (Heerlen) moet ontsluiten.

Een kansrijk plan, lijkt het. Minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) verklaarde tijdens een CDA-bijeenkomst in Brunssum dat de verbindingen tussen Limburg en het buitenland verbeterd moeten worden. Eurlings gaf aan daar ook in te willen investeren. De uitslag van de afgelopen verkiezingen voor Provinciale Staten zal voorstanders van opnieuw ingebruikneming van de spoorlijn ook als muziek in de oren hebben geklonken. Het CDA is nog steeds de grootste partij in Limburg en zal tijdens de coalitiebesprekingen een punt te maken van de treinverbinding.

De oplettende lezer zal nog steeds in gedachten hebben dat Maastricht/Aken werd gesloten omdat de lijn niet rendabel was. Datzelfde geld ook ooit voor de lijn Enschede/Gronau. Maar nadat de treinverbinding opnieuw tot leven was gebracht, vertienvoudigde het aantal reizigers binnen afzienbare tijd. Waarom zou dat in de Euregio niet kunnen gebeuren?

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger dinsdag 13 maart 2007

 

Top

 

 

Eijsden wil trein terug

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

EIJSDEN - De gemeente Eijsden gaat actief meewerken aan de oprichting van een platform dat zich gaat  inzetten voor de terugkeer van de trein in Eijsden en het in kaart brengen van andere  problemen  met openbaar vervoer.

Daarnaast zal het college bij provincie, NS en ministerie nog meer gaan aandringen op herstel van de treinverbinding.

Dit is het resultaat van een motie van de Eijsdense PvdA-fractie die tijdens de raadsvergadering deze week door alle partijen gesteund is. De gemeenteraad roept het Eijsdense gemeentebestuur op om bij buurgemeenten, provincie, NS en ministerie van Verkeer en Waterstaat aan te dringen op een zo spoedig besluit over de terugkeer van de trein in Eijsden en de besluitvorming niet uit te stellen tot het verstrijken van de proefperiode in 2008.

Wethouder Hub van de Weert stelde dinsdagavond dat de NS zelfs een bedieningsplicht heeft en de trein in Eijsden moet laten stoppen als de proef volgend jaar niet voldoet. Deze  bedieningsplicht voor station Eijsden zou tot 2015 lopen.

Voorts wil de raad dat het college ervoor zorgt dat station Eijsden bij de ontwikkeling van de zogenaamde Light Rail in Zuid-Limburg wordt opgenomen. Zij hebben de voorkeur voor een integraal Euregionaal Light Railconcept dat tevens aansluit op busverbindingen. Dat achten zij in de toekomst beter dan alle losstaande initiatieven.

Een spontane e-mailactie van Jan van Lieshout heeft honderdtachtig steunbetuigingen opgeleverd. Deze heeft hij voor de raadsvergadering aan burgemeester Manon Pelzer aangeboden. De steunbetuigingen liggen op het gemeentehuis bij de griffier ter inzage.

Van Lieshout ziet de vele reacties als een overwinning voor diegenen die de trein terug willen hebben in Eijsden. Via de website www.jhvanlieshout.nl houdt hij geďnteresseerden op de hoogte van de actie.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 16 maart 2007

 

Top

 

 

 

Exploitant station verlengt huurcontract

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

VALKENBURG - Exploitant Jac Pellegrom blijft nog zeker drie jaar in het stationsgebouw van Valkenburg zitten. Hij heeft het huurcontract met eigenaar NS verlengt.

Eerder kondigde Pellegrom nog aan dat NS het contract niet wilde verlengen. Als reden daarvoor noemde hij de tegenwerking door de gemeente, die het voortbestaan van zijn bedrijf in gevaar bracht. De NS sprak dat destijds overigens tegen. Zolang de procedures rond het nieuwe museum naast het huidige dienstgebouw nog lopen, is het station alleen in het weekeinde open.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger dinsdag 20 maart 2007

 

Top

 

 

 

Park + Ride geopend bij Maastricht CS

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

MAASTRICHT - Sinds gisteren kunnen bezoekers en treinreizigers gebruik maken van het nieuwe Park + Ride-terrein aan de Parallelweg in Maastricht, naast het centraal station. Bezoekers betalen een tarief van 1,10 euro per uur en 9,60 euro per dag. Voor treinreizigers bedragen de kosten 3,30 euro per dag en met een Voordeelurenkaart 2 euro.

Er is plek voor 170 voertuigen. Het terrein is het eerste van de vier aan de rand van de binnenstad die worden verbeterd en uitgebreid. De locaties Kennedybrug, Cabergerweg en Noorderbrug zijn later dit jaar gereed, zegt het Maastrichtse parkeerbedrijf Q-Park.

Het nieuwe parkeerterrein aan de Parallelweg kent een zogenaamd cash free betaalsysteem: klanten kunnen alleen betalen met betaalkaarten zoals een chipknip, creditcard of een NS Business Card. Volgens Q-Park komt dit de veiligheid ten goede. Ook is er extra verlichting en zijn er camera’s aangebracht. Voor Q-Park is de Parallelweg het 41ste P+R-terrein dat het in samenwerking met de NS exploiteert. In totaal gaat het om meer dan achtduizend parkeerplaatsen in 32 steden. Dit aantal wordt de komende jaren nog fors uitgebreid.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger dinsdag 20 maart 2007

 

Top

 

 

 

IJff wil van ProRail duidelijkheid over spoorwegovergang

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

ROERMOND - De Roermondse wethouder Gerard IJff (Verkeer, PvdA) vindt dat spoorwegbeheerder ProRail  duidelijkheid moet geven over de toekomstige afsluiting van de spoorwegovergang aan de Slachthuisstraat in Roermond en de opheffing van het rangeerterrein.

De door ProRail aangekondigde maatregelen zijn volgens IJff op losse schroeven komen te staan  door het treinverkeer de vorige week donderdag over een deel van het IJzeren Rijntracë te laten rijden. De uit België komende goederentrein heeft in Roermond gerangeerd. IJff: “Ik kan dat niet  meer rijmen met de afspraken die wij met ProRail hebben gemaakt. Het bedrijf heeft ons eind vorig jaar laten weten dat het rangeerterrein in Roermond wordt opgeheven. Maar als het nu  weer wordt gebruikt voor vervoer over de IJzeren Rijn, is er geen sprake van opheffen.”

Als het rangeerterrein bij het NS-station in Roermond ook in de toekomst in gebruik blijft, is dat  voor Roermond een grote tegenvaller. Het stadsbestuur ziet namelijk kansen voor het  ontwikkelen van het gebied aan de oostkant van het stationsgebied.

Door het opheffen van het rangeerterrein komt immers een lap grond met een breedte van dertig meter en een lengte van een kilometer beschikbaar. Het stadsbestuur denkt bij de invulling van dat geheel onder meer aan de bouw van een vierde parkeergarage.

IJff: “We hopen dat ProRail nu eindelijk aangeeft wat er precies staat te gebeuren. Tot nu toe  zwijgt het bedrijf in alle contacten die we daarover recent hebben gehad.”

De gemeente Roermond wil de kwestie rangeerterrein en afsluiting overgang Slachthuisstraat vandaag aan de orde stellen tijdens een overleg met ProRail. Bij de spoorwegbeheerder was gisteren niemand bereikbaar om te reageren op do verwarring die in Roermond is ontstaan.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger woensdag 21 maart 2007

 

Top

 

 

 

Vergunning stoomtrein niet in orde

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

VALKENBURG - Spoorwegbeheerder ProRail heeft de gemeente Valkenburg nog steeds geen vergunning gevraagd voor de stoomtrein naar het Geulstadje.

Volgende week vrijdag rijdt de ZLSM voor de eerste keer met een stoomtrein naar het station in Valkenburg. Voor het rangeren is een milieuvergunning nodig, constateert het college van B en W. ProRail is daar al vaker op gewezen.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger donderdag 22 maart 2007

 

Top

 

 

 

‘Rangeerspoor moet blijven’

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

ROERMOND - Spoorwegbeheerder ProRail wil ook in de toekomst een deel van de sporen bij het NS-station van Roermond kunnen gebruiken voor het rangeren.

Dat heeft het bedrijf deze week kenbaar gemaakt in een overleg met de gemeente Roermond.

Het gedeeltelijk openhouden van de rails voor het rangeren van treinen is volgens ProRail vooral bij noodgevallen op andere spoortracés nodig. Als er bijvoorbeeld een ongeval gebeurt op de lijn tussen Eindhoven en Venlo moeten treinen kunnen uitwijken naar het tracé tussen Eindhoven en Roermond. De gemeente Roermond heeft volgens verkeerswethouder Gerard IJff geen moeite met de wens van ProRail. Maar hij vindt wel dat er goede afspraken gemaakt moeten worden over het gebruik van de resterende sporen hij Roermond voor het rangeren. Het openhouden van rangeeractiviteiten staat los van de geplande sluiting van het rangeeremplacement bij het station. Die sluiting gaat gewoon door. En dat betekent dat zes sporen aan de oostkant komen te vervallen. Roermond ziet graag dat die opheffing snel zijn beslag krijgt. IJff: “Het opheffen van het rangeeremplacement is een zaak van de minister. Die procedure duurt minstens een half jaar. We hebben ProRail daarom gevraagd om de procedure al in gang te zetten. Zodat die sluiting eind van dit jaar geregeld is”.

In de tussenliggende tijd gaat Roermond in overleg met projectontwikkelaars een plan van aanpak opstellen voor de invulling van de strook grond die aan de oostkant van de spoorlijn vrijkomt. Het gaat daarbij om 12.000 vierkante meter grond.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 23 maart 2007

 

Top

 

 

 

Verkeer tijdelijk via plantsoen

 

Reconstructie bij station Meerssen

DOOR RENÉ WILLEMS

 

MEERSSEN - Het nieuwe parkeerterrein achter het station van Meerssen wordt tijdelijk ontsloten via het Zuster Paladiaplantsoen, een wijkje waar voornamelijk senioren wonen.

In de toekomst wordt het parkeerterrein rechtstreeks aangesleten op de Stationsstraat. Dat kan echter pas als de bestaande kruising van de Stationsstraat met de Parallelweg is gereconstrueerd. Volgens de huidige planning gebeurt dat in de loop van 2005.

De gemeente Meerssen heeft met de Nederlandse Spoorwegen en Veolia overeenstemming bereikt over de herinrichting van het gebied rond het station.

Het Meerssense station is een van de centrale knooppunten van het openbaar vervoer in Zuid­Limburg: de bussen van Veolia sluiten daar aan op de treinen naar Maastricht en Heerlen. Daardoor stoppen alle bussen van Veolia tegenwoordig bij het station. Om ruimte te scheppen voor die bussen moet het voorplein op nieuw in gericht worden.

Vooruitlopend op die herinrichting van het voorplein legt NS achter het station een nieuw parkeerterrein aan. De parkeerplaats biedt straks plaats aan een kleine honderd auto’s. De parkeerplaatsen zijn in eerste instantie bedoeld voor mensen die in Meerssen de trein of de bus nemen. De gemeente wil het terrein echter ook gebruiken voor langparkeerders die in het centrum moeten zijn. Daarmee wil de gemeente de Markt ontlasten: op dit moment zetten die mensen hun auto meestal voor de basiliek neer.

Het parkeerterrein bij het station wordt straks via een nieuwe doorsteek aangesloten op het vernieuwde kruispunt Stationsstraat-Parallelweg. Het verkeer dat vanaf de parkeerplaats komt, krijgt een eigen verkeerslicht dat op groen springt als het kruispunt vrij is. In de tussentijd wordt het terrein ontsloten via het Zuster Paladiaplantsoen. Daarvoor wordt een nieuwe in- en uitrit gemaakt op de plaats van de vroegere timmerfabriek. In de toekomst wordt dat terrein gebruikt voor woningbouw.

Zodra het nieuwe parkeerterrein klaar is, vervalt de huidige parkeerplaats op het Stationsplein. Daardoor ontstaat ruimte voor de aanleg van nieuwe bushaltes, zodat de bussen van Veolia niet langer op de rijbaan hoeven te stoppen.

De stilstaande bussen zorgen daar met name tijdons de dagelijkse ochtendspits, als tientallen scholieren via die route naar het Stella Maris College fietsen, voor veel overlast.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger dinsdag 27 maart 2007

 

Top

 

 

 

Voor het eerst sinds vijftig jaar is gisteren weer een stoomtrein ‘volgens dienstregeling’ het station van Valkenburg binnengereden. Nu de wissel bij Schin op Geul is hersteld, kan de ZLSM voortaan doorrijden tot in het hart van toeristisch Zuid-Limburg.

 

Stoomtrein ‘onthaast’ gejaagde toeristen

DOOR RENÉ WILLEMS

 

Foto Harry Heuts

Begeleid door een flinke rookpluim rolt de eerste stoomtrein van de ZLSM het station van Valkenburg binnen

VALKENBURG - Het is niks voor mensen die haast hebben. Even voorbij Wijlre stopt de trein. De conductrice stapt uit om het verkeer op de Elkenraderweg - twee wandelaars met een hond - met een rode vlag tegen te houden. Als de trein de overweg is gepasseerd remt de machinist opnieuw af om de conductrice te laten instappen. “Het is onze bijdrage aan het wellness-idee”, grapt ZLSM voorzitter Emile Malherbe. “De stoomtrein zorgt voor ‘onthaasting’. Hoe gejaagd je zelf ook bent: onze locomotief rijdt nu eenmaal niet harder, zodat je tijdens je reis naar valkenburg vanzelf weer tot rust komt.

Maar even na halt drie is het dan eindelijk zo ver. Gehuld in stoom en damp rolt loc 1220 van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (gebouwd in 1914) het station van Valkenburg binnen. Voor het eerst sinds een halve eeuw is Valkenburg - ooit een druk station aan de internationale Eisenbahn Aachen-Maastricht - weer halteplaats voor een stoomtrein. Op het perron worden de reizigers verwelkomd door een seniorenorkestje.

Sinds de oprichting van de ZLSM heeft Valkenburg al aangedrongen op het doortrekken van de lijn Simpelveld - Schin op Geul. “Van de twee ton subsidie die we destijds aan de ZLSM hadden toegekend, hielden we de helft achter tot de stoomtrein zou doorrijden naar hier”, herinnert burgemeester Constant Nuytens zich nog.

De ZLSM is die toezegging lange tijd niet kunnen nakomen, omdat de wissel tussen het Miljoenenlijntje en de spoorlijn Heerlen - Maastricht bij Schin op Geul in 1995 is opgebroken. Eind 2005 heeft de toenmalige

minister van Verkeer, Karla Peijs, pas laten weten dat deze wissel op kosten van het Rijk zou worden hersteld: een ‘kerstcadeautje’ voor ‘de provincie’.

Tijdens de eerste rit van de stoomtrein naar Valkenburg is deze nieuwe wissel officieel in gebruik gesteld. Daarmee is Valkenburg eindelijk bereikbaar voor de historische treinen van de ZLSM: vanaf Pasen wordt het Geulstadje opgenomen in de reguliere dienstregeling van de stoomtreinmaatschappij.

Voor Simpelveld is dat minder goed nieuws. Nu stappen de meeste passagiers daar op de stoomtrein. De verwachting is dat de meeste toeristen straks in Valkenburg opstappen. Marc Noorhoff, stationschef in Simpelveld, maakt zich daar niet druk over. “Wie in Valkenburg in de trein stapt moet ergens heen, en dan is Simpelveld een heel mooie bestemming.”

Nuytens kan Simpelveld op dat punt geruststellen: “We zijn blij met de komst van de stoomtrein. Maar ook voor ons blijft Simpelveld het centraal station van de ZLSM: daar hebben zo ook de ruimte en de faciliteiten die de ZLSM nodig heeft.” Met het doortrekken van de lijn naar Valkenburg heeft de ZLSM opnieuw een droom gerealiseerd. De volgende stap kan het verlengen van die lijn naar Maastricht en, aan de andere kant, Aken zijn. Waarmee de oude Eisenbahn Aachen-Maastricht in ere hersteld zou zijn.

Wie daar een snelle verbinding tussen Maastricht en Aken in ziet, zoals sommige politici in het gouvernement, is bij Malherbe echter aan het verkeerde adres. Mensen die geen tijd hebben,  moeten maar via Heerlen en Kerkrade reizen, vindt hij: het vroegere Miljoenenlijntje is veel te mooi voor treinreizigers die gepresseerd zijn.

 

Op de rijdagen van de ZLSM rijdt de stoomtrein vier keer per dag door naar Valkenburg. Voorlopig is dat alleen op zondag, vanaf mei, ook op woensdag. en in het toeristisch hoogseizoen (juli en augustus) komt daar eveneens de donderdag bij.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger zaterdag 31 maart 2007

 

Top