Venlo Actueel Augustus 2007

 

Publicaties in Dagblad de Limburger:

3 augustus: ‘Brabantroute is veel te gevaarlijk’

 

18 augustus: Spoorlijn Venlo-Rusland dichterbij

 

 

 

 

Brabantroute is veel te gevaarlijk’

VAN ONZE VERSLAGGEVER

 

VENLO - Als de veiligheid langs de Brabantroute (het spoor tussen Kijfhoek en Venlo) niet op korte termijn op een acceptabel niveau komt, moet de route geslo­ten worden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

 

Dat schrijft de zogeheten Taskforce Brabantroute, waarvan ook Venlo deel uitmaakt, in een brandbrief aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat: de tweede brandbrief in enkele maanden. Aanleiding voor het jongste schrijven is een bijna-ongeluk op 26 juli in Tilburg. Een trein met brandbare gassen kwam daar tot stilstand op drie meter afstand van een personentrein. De gevolgen hadden dramatisch kunnen zijn. Het incident staat niet op zichzelf.  Dit jaar ging het op het traject al zes keer bijna mis.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Brabantroute neemt explosief toe. Verwacht wordt dat in 2020 door bijvoorbeeld Brabant en Tilburg al 14.100 wagons met gevaarlijke stoffen

(ketelwagens) zullen rijden: dat zijn er meer dan over de Betuwelijn..

De Taskforce wijst de minister nog eens op de vele toezeggingen die in het verleden al door de overheid zijn gedaan. In Venlo bijvoorbeeld zou het probleem opgelost zijn als de Betuwelijn zou worden geopend, werd beloofd. Op de Betuwelijn zullen echter voorlopig geen gevaarlijkste stoffen worden toegelaten, omdat de veiligheid niet kan worden gegarandeerd. De Taskforce is het nu beu. Als Eurlings niet op korte termijn do veiligheid op een acceptabel peil weet te brengen moet het vervoer van gevaarlijke stoffen maar stopgezet worden.

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger vrijdag 3 augustus 2007

Top

 

 

 

Spoorlijn Venlo-Rusland dichterbij

Door HARRY COERVER

 

VENLO - Een lijndienst voor goede­rentreinen tussen Venlo en Rusland is een stap dichter­bij gekomen. De Venlose zakenman Piet Schreurs, met bedrijven in Rusland, heeft vergevorderde plannen om een of meer keren per week een goederentrein te laten rijden vanuit Venlo naar Vladimir, een stad 140 kilometer ten oosten van Mos­kou.

 

Volgens Schreurs moeten nog dit najaar de eerste trein rijden. In Vladimir bouwt de zakenman op dit moment aan een railterminal op een bedrijven­terrein dat hijzelf heeft aange­legd. In Amsterdam wordt een kraan die containers van de trein kan halen op dit moment gereviseerd om daarna naar Vladimir vervoerd te worden.

Schreurs is de laatste tijd in Nederland, vooral in de regio Venlo, op zoek naar expediteurs die kunnen zorgen voor containers die naar Rusland vervoerd moe­ten worden. Hij denkt voldoende containers te kunnen vinden die vanuit West-Europa naar Rusland vervoerd moeten worden.

Vervoer van containers over de weg naar Moskou duurt ongeveer zeven dagen. Schreurs denkt dat de treinen vanuit Venlo straks. na een aanloopperiode, er maar vijf dagen over zullen doen om Moskou te bereiken. Vervoer per trein is ook minder gevaarlijk en milieu­vriendelijker dan vervoer per vrachtwagen. Ook zal het transport volgens Schreurs goedkoper zijn dan railtransport.

In de regio Venlo wordt al enige tijd de mogelijkheid van een railverbinding met Oost-Europa onderzocht. Het platform Railport Venlo, waarin overheden, Kamer van Koophandel en logistieke instanties samenwerken heeft de kansen voor een dergelijke spoorlijn laten onderzoeken. Daaruit blijkt dat tientallen logistieke bedrijven in Noord-Limburg interesse hebben voor een spoorverbinding met Oost-Europa. Als kansrijke bestemmingen noemt het onderzoek Polen. Rusland, Istanbul (met stop in Roemenië) en Hongarije.

Volgens projectmanager Peter Bertens van de Kamer van Koophandel Limburg. worden de resultaten van dat onderzoek nu onder de aandacht van een railoperator gebracht die treinverbindingen op eigen risico tot stand zouden moeten brengen. Bertens zegt dat het voor de regio Venlo van groot belang is als er inderdaad een of meer treinverbindingen met Oost-Europa tot stand kunnen komen.

In Venlo zijn twee treinterminals vanwaar de treinen met containers kunnen vertrokken. Dat is de ECT-terminal, die de ECT-containers die uit Rotterdam komen, verwerkt. De andere terminal is die van transportbedrijf Cabooter. Volgens een van de directeuren, van dat bedrijf, Hans Cabooter, is er zeker voldoende potentieel om vrachttreinen rendabel van Venlo naar Oost-Europa te laten rijden. “Bij ons vertrekken al treinen naar allerlei bestemmingen in Oost-Europa.” Cabooter start binnenkort een lijndienst met goederentreinen van Amsterdam naar Venlo. Cabooter: “In de regio Amsterdam zijn er ook tal van bedrijven die vracht naar Moskou vervoerd willen hebben, dat zou een lijn zoals Schreurs die wil, nog interessanter kunnen maken.”

 

Artikel verschenen in: Dagblad de Limburger zaterdag 18 augustus 2007

Top