Wagenwerkplaats Blerick

Centrale NS-Wagenwerkplaats

Click op foto's  voor vergroting

 

Wagenwerkplaats Blerick rond 1930

 

Voorzijde Werkplaats, gezien vanaf de Sint Annaweg, rond 1900

 

Een verongelukte wagon arriveert in Blerick

 

De draaierij, rond 1900

 

foto's: Gemeente Archief Venlo

Reparatiewerkplaats voor met name goederenwagons van de Nederlandse Spoorwegen. Als gevolg van de snelle uitbreiding van het railnet en het aantal goederentreinen in het laatste kwart van de negentiende eeuw was er grote behoefte aan reparatiewerkplaatsen op diverse plaatsen in het land. Een daarvan kwam per 1 maart 1889 in Blerick en fungeerde als centrale werkplaats voor een groot deel van Zuid-Nederland. De Blerickse werkplaats was gevestigd aan de Sint-Annaweg, tussen de spoorlijnen Venlo-Blerick en Venlo-Nijmegen. In de hallen werden goederenwagons gerepareerd en gereviseerd en kreeg het brandweermateriaal van de spoorwegen een opknapbeurt. Veel wagons kwamen rijp voor de sloop binnen en verlieten de werkplaats weer als nieuw.

Bij de centrale werkplaats werkten vrijwel constant zo’n 159 mensen: timmerlieden, bankwerkers, schilders en smeden. In de vooroorlogse jaren was het allemaal; handwerk en duurde de werkdag tien tot twaalf uur. Er waren nog maar weinig machines. De elektriciteit daarvoor werd geleverd door een zogenoemde ‘locomobiel’, een afgedankte locomotief. De verlichting van de immense hallen kwam in de eerste decennia van het bestaan van de werkplaats van een eigen olie-gasfabriekje. In later jaren en vooral na de oorlog nam de mechanisatie een hoge vlucht en werd het werk met zware machines verricht. Per dag konden toen 20 tot 25 wagons worden gerepareerd dan wel gereviseerd. De komst van de wagenwerkplaats naar Blerick in 1889 betekende een grote impuls voor de lokale economie. De werkgelegenheid werd in één klap flink uitgebreid. Daarvan profiteerden niet alleen de Blerickenaren, maar ook mensen uit de omgeving en de rest van het land. De bevolking van Blerick nam snel toe en als gevolg daarvan ontwikkelde het dorp zich in rap tempo tot een plaats van betekenis. Een plaats die binnen de uit drie dorpen bestaande gemeente Maasbree de hoofdrol ging spelen. De mensen die bij de spoorwegen werkten, drukten in de eerste helft van de twintigste eeuw hun stempel op het Blerickse verenigingsleven. Veel Blerickse clubs en organisaties hadden of hebben hun wortels in de wagenwerkplaats. Zo stonden de spoormensen onder meer aan de wieg van Harmonie Sint-Caecilia en toneelvereniging Onderling Kunstgenot.Op 28 februari 1969, bijna exact 80 jaar na de komst naar Blerick, werd de centrale wagenwerkplaats gesloten. De Nederlandse Spoorwegen waren door de afname van het goederenvervoer over de rails gedwongen het aantal goederentreinen in te krimpen. De reparatiewerkzaamheden voor het uitgedunde goederenwagenpark konden makkelijk op één plaats centraal in het land worden verricht. Die plaats werd Amersfoort. Vooruitlopend op de sluiting werden de medewerkers overgeplaatst of kregen een andere functie. Daardoor waren er uiteindelijk in 1969 nog 89 over. Ook voor het merendeel van hen wisten de Nederlandse Spoorwegen een andere baan binnen het bedrijf te vinden. Hoewel delen ervan af en toe tijdelijk werden gebruikt, staan de immense hallen sinds 1969 leeg.

 

Later meer.

 

top